31 wniosków złożonych w ramach BO 2018!

Wtorek, 4 lipca 2017

- Z satysfakcją należy zauważyć, że w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego zgłoszono więcej wniosków niż w roku ubiegłym. Duża liczba wniosków jest dowodem na to, że warto i trzeba włączać mieszkańców miasta w proces podejmowania decyzji o najważniejszych sprawach dla Nowego Sącza. Jestem przekonany o tym, że na etapie zgłaszania wniosków Sądeczanie zdali egzamin na piątkę z plusem, zwłaszcza, że 2/3 wniosków zgłosili drogą internetową z wykorzystaniem dedykowanego Budżetowi Obywatelskiemu portalu, zapewniającego pełną transparentność całego procesu zgłaszania wniosków, a niebawem również głosowania - komentuje Wojciech Piech.

                                                                 

Przed nami jeszcze proces weryfikacji wniosków, który zakończy się 4 września ogłoszeniem listy wniosków dopuszczonych do głosowania, wówczas dowiemy się ile ostatecznie wniosków będzie poddanych pod głosowanie. Kolejnym etapem będzie głosowanie, które odbędzie się w dniach 30.09-7.10.2017 r. - Wierzę, że frekwencja będzie wysoka - podkreśla zastępca prezydenta.
 

Dane dotyczące ilości złożonych wniosków

Ilość zgłoszonych wniosków    31
Ilość wniosków zgłoszonych online    20
Ilość wniosków zgłoszonych w wersji papierowej na dzienniku podawczym    11
Wnioski ogólnomiejskie    8
Wnioski dzielnicowe     23

DZIELNICA I    6
DZIELNICA II    8
DZIELNICA III    5
DZIELNICA IV    4
 

Czego dotyczą złożone projekty?
 

Projekty infrastrukturalne dotyczą m.in.:
 

•    miejsc rekreacji i wypoczynku tj. budowy oraz modernizacji placów zabaw, boisk sportowych, „siłowni pod chmurką”;
•    modernizacji obiektów sportowych, zaplecza treningowego;
•    budowy oraz modernizacji ciągów pieszych, miejsc postojowych, wykonanie systemu udostępniania rowerów;
 

Projekty miękkie dotyczą m.in.:
 

•    organizacji targów, koncertu, turniejów sportowych, uruchomienia aplikacji czy też portalu edukacyjnego;
Powrót