Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

BO 2019: Obieszczenie o sposobie i miejscach głosowania

Piątek, 11 maja 2018

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 11 maja 2018 roku o wykazie punktów głosowania nad Budżetem Obywatelskim na 2019 rok i o sposobie głosowania.
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z § 16 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Nowego Sącza, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2018Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lutego 2018 r.– Prezydent Miasta Nowego Sącza podaje do publicznej wiadomości informację o wykazie punktów głosowania nad budżetem obywatelskim Miasta Nowego Sącza i o sposobie głosowania zarządzonym na okres od dnia 2 czerwca 2018 r. do dnia 9 czerwca 2018 r. włącznie.
 

1)    Głosowanie na projekty odbywa się wyłączenie drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie www.bo.nowysacz.pl i wymaga dobrowolnego podania danych osoby głosującej oraz numeru telefonu komórkowego, który służył będzie do odebrania SMS z kodem weryfikującym.
 

2)    Osoby nieposiadające telefonu komórkowego mogą zagłosować w punkcie głosowania (wykaz punktów do głosowania podany w tabeli poniżej) za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości, a w przypadku osób poniżej 18 roku życia, legitymacji szkolnej ze zdjęciem. Dane wprowadza operator stanowiska.
 

3)    Uprawnieni do głosowania są wszyscy mieszkańcy Nowego Sącza, którzy w 2018 roku ukończą co najmniej 16 rok życia (tj. urodzeni przed 1.01.2003 r.) oraz posiadający zameldowanie stałe lub czasowe na terenie miasta.
 

4)    Każdy uprawniony może zagłosować tylko jeden raz.
 

5)    Uprawnieni do głosowania mogą zagłosować na jeden projekt ogólnomiejski oraz jeden projekt dzielnicowy.
 

Punkty do głosowania będą czynne w dniach od 2 czerwca 2018 r. do 9 czerwca 2018 r. włącznie.
 

Wykaz punktów do głosowania:
 

1.Ratusz, Biuro Obsługi Klienta, Rynek 1, czynne od poniedziałku do piątku (4.06.2018 – 8.06.2018) w godzinach od 7:30 do 18:00, w soboty (2.06.2018 – 9.06.2018) w godzinach od 10:00 do 16:00, w niedzielę (3.06.2018) od 10:00 do 16:00.
 

2. Biuro Organizacji Pozarządowych, ul. Nawojowska 17a (dawny budynek Sanepidu), czynne od poniedziałku do piątku (4.06.2018 – 8.06.2018) w godzinach od 7:30 do 18:00, w soboty (2.06.2018 – 9.06.2018) w godzinach od 10:00 do 16:00, w niedzielę (3.06.2018) od 10:00 do 16:00.
 

3. Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta, ul. Wyspiańskiego 22, czynne od poniedziałku do piątku (4.06.2018 – 8.06.2018) w godzinach od 7:30 do 18:00, w soboty (2.06.2018 – 9.06.2018) w godzinach od 10:00 do 16:00, w niedzielę (3.06.2018) od 10:00 do 16:00.
 

4. Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu, ul. Szwedzka 2, czynne od poniedziałku do piątku (4.06.2018 – 8.06.2018) w godzinach od 7:30 do 18:00, w soboty (2.06.2018 – 9.06.2018) w godzinach od 10:00 do 16:00, w niedzielę (3.06.2018) od 10:00 do 16:00.
 

5. Punkt informacyjno-kasowy Urzędu Miasta - Galeria Trzy Korony (poziom -2) ul. Lwowska 80, czynne od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 20:00.
 

6. Centrum Sądeckiego Seniora, ul. Jagiellońska 8, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18:00.

PREZYDENT MIASTA
Nowego Sącza
(-) Ryszard Nowak
 


 

Załączniki:

Powrót