Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Budżet obywatelski jako szczególna forma konsultacji społecznych

Piątek, 30 czerwca 2023

Budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych. 

W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy decydują corocznie o części wydatków budżetu Miasta. Rada Miasta Nowego Sącza w drodze uchwały oddaje do dyspozycji mieszkańców część miejskiego budżetu. Dzięki temu każdy mieszkaniec Miasta może samodzielnie zgłaszać projekty i następnie decydować w bezpośrednim głosowaniu, na jakie zadania zostaną przeznaczone środki z budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza. 

W gminach będących miasta na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe, z tym, że wysokość budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. 

W dniu 25 kwietnia 2023 r. Rada Miasta Nowego Sącza przyjmując Uchwałę LXXXII/977/2023 w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych w 2024 r. do wydatkowania z budżetu miasta Nowego Sącza na realizację budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza przeznaczyła kwotę 3 900 060 zł do rozdysponowania przez mieszkańców Nowego Sącza. 

Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego muszą mieścić się w zadaniach własnych gminy lub powiatu. 

Funkcjonowanie budżetów obywatelskich pozwoliło na bezpośredni udział mieszkańców miast w procesie decyzyjnym dotyczącym dysponowania częścią środków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

Miasto Nowy Sącz przeprowadziło już 8 edycji budżetu obywatelskiego, pierwsza edycja rozpoczęła się w 2015 roku. 

Powrót