Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Budżet obywatelski na rok 2021 - Potrzebujesz pomocy z projektem? Sprawdź kto może Ci pomóc

Poniedziałek, 22 czerwca 2020

Podstawowe pytania dotyczące budżetu obywatelskiego prosimy kierować do Biura Aktywności Obywatelskiej, ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz, pok. nr 104.
Kontakt telefoniczny: 18 44 90 688
Adres e-mail: bo@nowysacz.pl.
 
 
W przypadku pytań szczegółowych dotyczących zakresu działania poszczególnych wydziałów Urzędu prosimy kontaktować się bezpośrednio z  niżej wymienionymi pracownikami:
 
Wydział Geodezji i Nieruchomości 
Barbara Fałowska, adres e-mail: bfalowska@nowysacz.pl, tel. 18 44 86 691
Wydział Architektury i Urbanistyki
Jadwiga Jasińska - Kierownik Referatu Architektoniczno-Budowlanego, adres e-mail: jjasinska@nowysacz.pl, tel. 18 44 86 647
Łukasz Maniak - Kierownik Referatu Urbanistyki, adres e-mail: lmaniak@nowysacz.pl, 
tel. 18 44 86 655
Wydział Komunalnej Obsługi Miasta
Marek Kościsz - Kierownik Referatu Komunalnego, adres e-mail: mkoscisz@nowysacz.pl, tel. 18 444 21 66
Wydział Inwestycji
Marta Poremba - Dyrektor Wydziału: adres e-mail: mporemba@nowysacz.pl, tel. 18 44 86 524
Dariusz Chlebek - Kierownik Referatu Planowania i Rozliczeń Inwestycji i Remontów, 
adres e-mail: dchlebek@nowysacz.pl, tel. 18 44 86 563
Wydział Sportu i Turystyki
Bogdan Sekuła, adres e-mail: bsekula@nowysacz.pl, tel. 18 44 86 756
Marcin Karcz, adres e-mail: mkarcz@nowysacz.pl, tel. 18 44 86 733
Sławomir Józef Mikołajczyk,  adres e-mail: jmikolajczyk@nowysacz.pl, tel. 18 44 42 422
Wydział Komunikacji Społecznej i Kultury
Urszula Górka - Kierownik Referatu Kultury i Sztuki, adres e-mail: ugorka@nowysacz.pl,  tel. 18 47 10 039
Małgorzata Nowakowska, adres e-mail: mnowakowska@nowysacz.pl, tel. 18  47 10 025
Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności
Rafał Tylka, adres e-mail: rtylka@nowysacz.pl, tel. 18 44 86 673
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Karolina Mróz, adres e-mail: kmroz@nowysacz.pl ; tel. 18 44 86 681
Wydział  Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
Agnieszka Szeliga - Kierownik Referatu Ochrony Zdrowia,  adres e-mail: aszeliga@nowysacz.pl, tel. 18 44 86 787
Anna Burnagiel,  adres e-mail:aburnagiel@nowysacz.pl, tel. 18 44 86 781
Wydział Transportu i Komunikacji
Janusz Górka - Kierownik Referatu ds. Transportu Drogowego i Stacji Kontroli Pojazdów, adres e-mail: jgorka@nowysacz.pl, tel. 18 47 37 157
Miejski Zarząd Dróg
ul. Wyspiańskiego 22, 33-300 Nowy Sącz, adres e-mail: sekretariat@mzdnowysacz.pl, tel. 18 442 79 67
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Nadbrzeżnej 34, 33-300, nowy sącz, adres e-mail: biuro@mosir-ns.pl; tel. 18 441 83 83; 18 441 06 67
 
Trwa składanie projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza 2021.
 
Złóż projekt na: [LINK] bądź pobierz formularz [TUTAJ] i  wypełniony złóż na dzienniku podawczym Urzędu Miasta
 
NA TWOJE PROJEKTY CZEKAMY DO 6 LIPCA !
Powrót