Budżet Obywatelski: 22 projekty i wykaz miejsc do głosowania

Piątek, 8 września 2017

Przed upublicznieniem listy projektów na rok przyszły Jerzy Gwiżdż podkreślił, że realizacja zadań w ramach tegorocznego BO przebiega bardzo sprawnie. - Budżet Obywatelski z ubiegłego roku jest realizowany, właściwie wszystkie zadania, które zostały przyjęte, są zrealizowane albo w realizacji lub będą zrealizowane. Mamy nadzieję, że do końca tego roku wszystko, co w 2017 roku miało być zrobione, będzie zrobione – zapewnił zastępca prezydenta.

Jerzy Gwiżdż przypomniał niektóre ze zrealizowanych zadań, takich jak siłowania pod chmurką na Zabełczu, boisko na os. Barskie czy place zabaw w dzielnicach Biegonice i Dąbrówka. Został także zakończony przetarg na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 1.
 

22 wnioski na przyszły rok
 

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 wpłynęło 31 wniosków, z czego po weryfikacji pod głosowanie poddanych zostanie 22. Cztery wnioski to  projekty o charakterze ogólnomiejskim, pozostałe 18 mają charakter dzielnicowy. Warto dodać, że w ubiegłym roku wpłynęły 24 wnioski, z  których pod głosowanie poddano 20.
 

- Te projekty są dość ciekawe – zapewnił Jerzy Gwiżdż, podkreślając ich różnorodność i rozmach.  Projekty ogólnomiejskie mają przede wszystkim charakter kulturalno-rozrywkowy i sportowy. Jeden z nich dotyczy serii jarmarków regionalnych z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, inny to  koncert plenerowy z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, kolejny dotyczy turnieju piłki nożnej dla dzieci, a ostatni festiwalu disco polo.
 

Projekty dzielnicowe skupiają się przede wszystkim na potrzebach lokalnej społeczności i dotyczą głównie budowy lub modernizacji placów zabaw, boisk sportowych i siłowni na świeżym powietrzu. Wśród złożonych projektów znalazły się również projekt ścieżki rowerowej i projekty zakładające utworzenie systemu wypożyczania rowerów miejskich oraz miejsc integracji mieszkańców.
 

Jak głosować?
 

Lista projektów poddanych pod głosowanie znajduje się już na stronie www.bo.nowysacz.pl. Ogółem ze zgłoszonych 31 projektów (w tym 8 na projekty ogólnomiejskie) Komisja Weryfikacyjna odrzuciła dziewięć. Przyczyny wymieniła sekretarz Edyta Brongel: - Osoby składające wnioski nie były mieszkańcami miasta, kwoty wnioskowanych zadań przekraczały pulę 400 tys. złotych, zarówno w projektach ogólnomiejskich, jak i dzielnicowych albo też same wnioski zostały wycofane przez mieszkańców po wezwaniu do uzupełnienia dokumentacji. Zdarzały się też wnioski w lokalizacjach, które nie należą do miasta – wyliczała Edyta Brongiel.
 

W tym roku uruchomione zostaną punkty do głosowania, w których mieszkańcy będą mogli oddać swoje głosy na wybrane przez siebie projekty. Punkty te zlokalizowane będą:
 


Zobacz też: OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2017 r. o wykazie punktów głosowania nad budżetem obywatelskim na 2018 rok i o sposobie głosowania
 

[LISTA PROJEKTÓW]
 

Głosowanie rozpocznie się  30 września i zakończy 7 października. Głosować będzie można tylko przez internet. Sposób głosowania przybliżył Piotr Niezabitowski. – Na naszej stronie Budżetu Obywatelskiego przed 30 września będzie utworzony link dotyczący głosowania. Po wybraniu linku "zagłosuj" będziemy mogli zapoznać się ze skrótem regulaminu głosowania – wyjaśnił Piotr Niezabitowski.
 

Po wybraniu dwóch projektów: jednego ogólnomiejskiego i jednego dzielnicowego mamy możliwość kontynuacji.  - Po przejściu dalej musimy wprowadzić numer PESEL swój lub osoby, z którą przeprowadzamy proces głosowania i wprowadzić pierwszą literę nazwiska rodowego matki, w celu weryfikacji, czy jesteśmy uprawnieni do  głosowania – tłumaczył Piotr Niezabitowski.
 

Głosujący otrzymuje na swój numer telefonu SMS z kodem weryfikującym, który należy wprowadzić do formularza. Jeden numer telefonu może być użyty maksymalnie trzy razy, co umożliwia głosowanie na przykład członkom rodziny. Informacje o wynikach będą na bieżąco aktualizowane na stronie BO.
 

Limit wieku został w tym roku obniżony. Głosujący ma w  bieżącym roku osiągnąć 16 lat, a więc urodzić się przed 1 stycznia 2002 roku. Musi także w dniu rozpoczęcia głosowania posiadać stałe lub czasowe zameldowanie na terenie Nowego Sącza. Można oddać głos na dwa projekty: jeden ogólnomiejski i jeden dzielnicowy bez względu na to, w  której dzielnicy się zamieszkuje. Głosowanie jest ważne, jeśli weźmie w  nim udział co najmniej 3 tys. osób.
 

Co to jest budżet obywatelski?
 

W budżecie obywatelskim mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji. Te projekty, które pomyślnie przeszły weryfikację, poddaje się pod głosowanie. Najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje zadań przeznacza się do realizacji, wpisując je do budżetu miasta.
 

Ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są zadania należące do zadań własnych gminy lub powiatu (Nowy Sącz jest miastem na prawach powiatu), służące rozwojowi miasta i zaspokajaniu potrzeb jego mieszkańców. Do  podziału w ramach BO miasta Nowego Sącza jest 2 mln złotych.
 

Jerzy Gwiżdż podkreślił, że kwota skierowana na realizację zadania w ramach BO obejmuje tylko koszt realizacji projektu. - To, co jest objęte projektem, dotyczy w istocie nie kwoty utrzymania obiektu przez rok, dwa czy wiele lat, ale kosztu realizacyjnego. Mówię tu zwłaszcza o projektach infrastrukturalnych. To wszystko, co się buduje, trzeba potem utrzymać – zaznaczył zastępca prezydenta. Nakłady na utrzymanie obiektów powstałych w ramach BO miasto musi włączyć do budżetu bieżącego.
Powrót