Budżet Obywatelski: Ostatnie dni składania projektów

Czwartek, 18 lipca 2019

Jeszcze tylko 5 dni zostało na zgłoszenie projektu do Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza na 2020 r. Nabór projektów potrwa do 22 lipca. W budżecie obywatelskim może wziąć udział każdy mieszkaniec Nowego Sącza posiadający zameldowanie stałe lub czasowe w Nowym Sączu bądź wpisany do tutejszego rejestru wyborców, a także osoby, które złożą oświadczenie, że są mieszkańcami miasta. Od pomysłu do projektu, czyli jak złożyć projekt?

1.    Masz do wyboru dwie formy zgłaszania projektów:

2.    pobierz kompletny formularz zgłoszeniowy ze strony https://bo.nowysacz.pli złóż go w wersji papierowej, na dzienniku podawczym urzędu,

·       bądź wypełnij elektroniczną wersję formularza zgłoszeniowego bezpośrednio na stronie https://bo.nowysacz.pl i wyślij.

·        Jesteś wnioskodawcą, a nie ukończyłeś 18 roku życia musisz pamiętać o dołączeniu zgody rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego. 

Dołącz do formularza listę poparcia podpisaną obowiązkowo przez jednego mieszkańca Nowego Sącza. Gdy składasz wniosek w wersji elektronicznej dołącz skan listy poparcia.
Pamiętaj, że szacunkowa wartość zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty, która jest określona dla danego osiedla.

W tym roku zgodnie z oczekiwaniami społecznymi środki finansowe zostały podzielona na 25 osiedli Nowego Sącza, dzięki temu na każdym z tych osiedli może zostać zrealizowane coś ciekawego, wystarczy tylko aby aktywni mieszkańcy z każdego osiedla złożyli projekty, a później na nie głosowali.
Powrót