Budżet Obywatelski: składanie projektów do końca czerwca

Wtorek, 13 czerwca 2017

Jeszcze tylko do 30 czerwca można składać projekty zadań publicznych do Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza na rok 2018. Na skorzystanie z możliwości, jakie daje ten mechanizm partycypacyjny, pozostało jeszcze nieco ponad dwa tygodnie. Wartość wszystkich projektów w ramach BO może sięgnąć 2 mln złotych.
 

                                                              

 

Składanie wniosków rozpoczęło się 4 maja bieżącego roku. Projekty może składać każdy mieszkaniec Nowego Sącza, który w momencie wypełniania wniosku ma ukończone 16 lat.
 

Projekty należy składać na "formularzu zgłoszenia projektu",  w wersji papierowej na dziennik podawczy Urzędu Miasta Nowego Sącza lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony  internetowej www.bo.nowysacz.pl. Na tej samej stronie znajdują się wszystkie informacje na temat Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza 2018.
 

Po zakończeniu naboru projektów do 1 września bieżącego roku będzie trwała ich weryfikacja. 4 września nastąpi ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do głosowania. Głosowanie zaplanowano na okres od  30 września do 7 października, a ogłoszenie wyników do 16 października.
 

Budżet obywatelski to mechanizm partycypacyjny, w ramach którego uprawnieni mieszkańcy mają prawo zgłaszać projekty zadań publicznych, a następnie wybierać w trybie głosowania te zadania, które pozytywnie przeszły proces weryfikacji. W tym roku do dyspozycji mieszańców są 2 miliony złotych.
Powrót