Budżet obywatelski: Składanie projektów po weekendzie majowym

Poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Już od 4 maja (czwartek) można będzie składać projekty zadań publicznych do budżetu obywatelskiego Nowego Sącza na rok 2018. Wartość wszystkich projektów w ramach BO może sięgnąć 2 mln złotych.
Termin składania projektów zadań publicznych do budżetu obywatelskiego przypada na okres od 4 maja do 30 czerwca 2017 roku. Projekty może składać każdy mieszkaniec Nowego Sącza, który w momencie wypełniania wniosku ma ukończone 16 lat.
 

Projekty należy składać na formularzu zgłoszenia projektu, w wersji papierowej na dziennik podawczy Urzędu Miasta Nowego Sącza lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony  internetowej www.bo.nowysacz.pl. Na tej samej stronie znajdują się wszystkie informacje na temat BO 2018.
 

Po zakończeniu naboru projektów do 1 września bieżącego roku będzie trwała ich weryfikacja. 4 września nastąpi ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do głosowania. Głosowanie zaplanowano na okres od  30 września do 7 października, a ogłoszenie wyników do 16 października.
 

Budżet obywatelski to mechanizm partycypacyjny, w ramach którego uprawnieni mieszkańcy mają prawo zgłaszać projekty zadań publicznych, a następnie wybierać w trybie głosowania te zadania, które pozytywnie przeszły proces weryfikacji. W tym roku do dyspozycji mieszańców jest 2 miliony złotych.
Powrót