Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Czas ucieka a ty dalej nie wiesz jak masz złożyć projekt? To nic trudnego.

Środa, 8 czerwca 2022

 1. Masz pomysł ale nie wiesz jak go złożyć w ramach procedury budżetu obywatelskiego Nowego Sącza?

Możesz to zrobić w dwojaki sposób: papierowo bądź elektronicznie.

Bardzo ważny warunek, iż projekty do budżetu obywatelskiego może składać wyłącznie mieszkaniec Nowego Sącza.

 ZGŁASZANIE PROJEKTÓW PAPIEROWO

Gdy zdecydujesz się złożyć projekt w wersji papierowej, formularz zgłoszenia możesz pobrać ze strony bo.nowysacz.pl bądź zgłosić się po wydrukowany wzór do Biura Aktywności Obywatelskiej, ul. Jagiellońska 14, pok. 104.

Wypełniony formularz wraz z niezbędnymi załącznikami tj. lista poparcia (wzór) w przypadku osoby małoletniej konieczne dołączyć należy zgodę rodzica (wzór) zaś w przypadku gdy twój projekt realizowany ma być na terenach miejskich jednostek organizacyjnych czy też w przypadku projektów „miękkich” na terenach nie będących własnością miasta, konieczne jest dołączenie zgody właściciela terenu na udostępnienie go na cele realizacji projektu.

Taki komplety i podpisany wniosek musisz złożyć do 13 czerwca br. do godz. 17.00 na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz.
 

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW ELEKTRONICZNIE

Wygodniej ci jest złożyć projekt online. Wystarczy wejść na stronę bo.nowysacz.pl, kliknąć dodaj projekt. Następnie system poprosi o utworzenie konta w systemie, poprzez podanie swojego adres e-mail i hasło. Na podany adres wysłany zostanie link aktywizujący konto w systemie Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza.


Po dokonaniu aktywacji konta, będziesz mógł złożyć projekt online. Formularz w wersji online posiada wszystkie takie same wymagane informacje do uzupełnienia jak w przypadku formularza papierowego tj:.

 • imię i nazwisko wnioskodawcy;
 • adres zamieszkania wnioskodawcy;
 • numer telefonu kontaktowego do wnioskodawcy;
 • adres e-mail do wnioskodawcy,
 • określenie osiedla, którego dotyczy projekt;
 • tytuł projektu;
 • miejsce realizacji projektu;
 • krótki opis projektu;
 • szczegółowy opis projektu;
 • uzasadnienie dla realizacji projektu;
 • szacunkowe koszty brutto projektu
Pamiętaj, że do projektu składanego w wersji online musisz dołączyć skan kompletnej listy poparcia (2 stron), a w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba małoletnia, skan zgody rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego.


Na złożenie projektu w wersji online masz czas do 13 czerwca do godz. 23.59.

 WAŻNE INFORMACJE:
 • Ten sam wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden projekt.
 • Wnioskodawca składający projekt na zadanie osiedlowe, nie musi być mieszkańcem tego osiedla.
 • Do formularza zgłoszenia projektu wnioskodawca dołącza listę poparcia dla projektu, podpisaną obowiązkowo przez jedną osobę.
 • Gdy wnioskodawcą, czy też osobą popierająca projekt jest osoba niepełnoletnia, musi ona dołączyć zgody rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego lub popierania projektów.
 • Warto do zgłaszanych projektów dołączyć mapę z zaznaczoną lokalizacją zadania bądź przykładowe zdjęcia inwestycji.  
 

Masz pytania bądź wątpliwości napisz na  adres e-mail bo@nowysacz.pl bądź zadzwoń pod nr (18) 449 06 88
Powrót