Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

FAQ BO 2019: o głosowaniu

Czwartek, 22 marca 2018

Kolejnym ważnym etapem realizacji budżetu obywatelskiego jest przeprowadzenie głosowania. Mieszkańcy często pytają o to jak będzie wyglądało głosowanie, kiedy, jak i gdzie można oddawać głosy, kto może głosować i jak to zrobić, aby dany projekt wygrał. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami poniżej.


Jak będzie wyglądało głosowanie?

Głosować można wyłącznie elektronicznie. Głosowanie trwa 8 dni i rozpoczyna się o godz. 00:01 pierwszego dnia głosowania a kończy o godzinie 23:59 ostatniego dnia głosowania (czasu UTC (PL)).

Głosowanie jest ważne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 3 000 osób. W przypadku mniejszej frekwencji środki przeznaczone na budżet obywatelski pozostają w budżecie Miasta.

Każdy uprawniony może zagłosować tylko jeden raz. Kolejne wprowadzenie tych samych danych głosującego nie powoduje zmiany już raz oddanego głosu.
Uprawnieni do głosowania mogą zagłosować na jeden projekt ogólnomiejski oraz jeden projekt dzielnicowy.

Jak i gdzie głosować?

Na 21 dni przed głosowaniem podane będą punkty do głosowania dla osób nie dysponujących telefonem.

Osoby nie posiadające telefonu komórkowego mogą zagłosować w punkcie głosowania za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości, a w przypadku osób poniżej 18 roku życia, legitymacji szkolnej ze zdjęciem. Dane wprowadza operator stanowiska.

Głosowanie na projekty odbywa się drogą elektroniczną za pomocą interaktywnego formularza dostępnego za pośrednictwem sieci Internet na stronie www.bo.nowysacz.pl i wymaga dobrowolnego podania danych osoby głosującej:
•    PESEL,
•    pierwsza litera z nazwiska rodowego matki,
•    numer telefonu komórkowego,
•    zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 Numer telefonu komórkowego użyty w głosowaniu:
•    służy do odebrania SMS z kodem weryfikującym, który należy wprowadzić w formularzu głosowania w celu potwierdzenia oddania głosu,
•    musi pochodzić z polskiej strefy numeracyjnej,
•    może być użyty maksymalnie 3 razy (co umożliwi np. głosowanie członkom rodziny).

Każdy uprawniony może zagłosować tylko jeden raz. Kolejne wprowadzenie tych samych danych głosującego nie powoduje zmiany już raz oddanego głosu.
Uprawnieni do głosowania mogą zagłosować na jeden projekt ogólnomiejski oraz jeden projekt dzielnicowy.

 Kiedy odbędzie się głosowanie na projekty zadań do budżetu obywatelskiego i kto może brać w nim udział?

Głosowanie odbędzie się w dniach od 2 do 9 czerwca 2018 roku.

W głosowaniu mogą brać udział mieszkańcy Miasta Nowego Sącza, którzy:
•    posiadają prawo wyborcze budżetu obywatelskiego tj. w 2018 ukończyli co najmniej 16 rok życia (osoby urodzone przed 01.01.2003 roku),
•    posiadają zameldowanie stałe lub czasowe w Nowym Sączu na dzień rozpoczęcia głosowania.

Co decyduje, że dany projekt wygra w głosowaniu?

Za wybrane do realizacji zadania dzielnicowe uznaje się te zadania publiczne, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych odpowiednio dla każdej dzielnicy. W przypadku projektu, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, ale jego wartość powoduje przekroczenie puli, projekt ten zostaje odrzucony a do realizacji zostanie przyjęty kolejny projekt o niższej kwocie, aż do wyczerpania puli 400 000 zł.

Jeżeli po wyczerpaniu czynności określonych w pkt 1 pozostaną nierozdysponowane środki z pul wyodrębnionych na dzielnice, środki te zostaną włączone do puli ogólnomiejskiej.

Za wybrane do realizacji zadania ogólnomiejskie uznaje się te zadania publiczne, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonej na zadania ogólnomiejskie powiększonej o środki, o których mowa w pkt 2. W przypadku projektu, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, ale jego wartość powoduje przekroczenie puli ogólnomiejskiej, projekt ten zostaje odrzucony a do realizacji zostaje przyjęty kolejny projekt o niższej kwocie, aż do wyczerpania puli. W przypadku nie wyczerpania pełnej puli ogólnomiejskiej, niewykorzystane środki pozostają w budżecie Miasta.

Jeśli nie znalazłeś tutaj informacji, których szukałeś, napisz na adres bo@nowysacz.pl lub zadzwoń: tel. 18 44 35 308 lub 18 44 86 500.

Trwa składanie projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza 2019.
Złóż projekt na:
bo.nowysacz.pl

Jeżeli szukasz informacji na temat budżetu obywatelskiego: 2016 wejdź na: Archiwum 2016 || 2017 wejdź na: Archiwum 2017  || 2018 wejdź na: Archiwum 2018


Powrót