Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

FAQ BO 2019: wycena zadania, spis szacunkowych kosztów inwestycji, wkład własny

Wtorek, 20 marca 2018

Trwa składanie projektów w ramach czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza. Jeszcze do 4 kwietnia można zgłosić zadanie! Dlatego też przedstawiamy informacje, które pozwolą na przygotowanie kosztorysu zadania i rozwieją wszelkie finansowe wątpliwości dotyczące tego, jak prawidłowo przygotować  wniosek bo!

Co należy ująć w kosztorysie projektu zadania?

Mieszkaniec zgłaszający projekt zadania publicznego podaje szacunkowe koszty brutto zadania z uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania.

Zależnie od charakteru zadania – inwestycyjny lub remontowy – obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny itp.

Należy pamiętać, że mieszkaniec podaje kosztorys wstępny, o którego ostatecznym kształcie decyduje Zespół Weryfikujący oceniający wniosek.


Czy Miasto przygotowało spis szacunkowych kosztów inwestycji, które są często realizowane w mieście, np. koszt budowy chodnika?

Tak. Zestawienie znajduje się w zakładce cennik miejski, jednak należy pamiętać, że:
  •     podane ceny stanowią przybliżony, orientacyjny punkt odniesienia dla wnioskodawców i mogą się różnić od rzeczywistych określonych na etapie weryfikacji wniosków,
  •     w większości przypadków, w szacunkowym kosztorysie, należy przewidzieć dodatkowo koszty wykonania dokumentacji projektowej w wysokości około 10% wartości zadania.


Na jakiej podstawie koszty szacunkowe są weryfikowane?

Koszty szacunkowe weryfikowane są na podstawie danych z lat ubiegłych, doświadczenia zawodowego i wiedzy osób z merytorycznych komórek organizacyjnych miasta Nowego Sącza.


Co się dzieje, gdy koszty szacunkowe są źle opracowane – zawyżone/zaniżone?

Komórka merytoryczna dokonująca analizy projektu zadania zrobi korektę nieprawidłowo określonych kosztów szacunkowych.


Czy wkład własny do zgłoszonego zadania albo z zewnątrz jest dopuszczalny?

Nie.

Jeśli nie znalazłeś tutaj informacji, których szukałeś, napisz na adres bo@nowysacz.pl lub zadzwoń: tel. 18 44 35 308 lub 18 44 86 500.


Trwa składanie projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza 2019.
Złóż projekt na:
bo.nowysacz.pl

Jeżeli szukasz informacji na temat budżetu obywatelskiego: 2016 wejdź na: Archiwum 2016 || 2017 wejdź na: Archiwum 2017  || 2018 wejdź na: Archiwum 2018

Powrót