FAQ BO 2022: wycena zadania, spis szacunkowych kosztów

Środa, 19 maja 2021

Trwa składanie projektów w ramach siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza. Jeszcze do 31 maja można zgłosić zadanie!

Dlatego też przedstawiamy informacje, które pozwolą na przygotowanie kosztorysu zadania i rozwieją wszelkie finansowe wątpliwości dotyczące tego, jak prawidłowo przygotować  wniosek bo!


Co należy ująć w kosztorysie projektu zadania?

Mieszkaniec zgłaszający projekt zadania publicznego podaje szacunkowe koszty brutto zadania z uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania.

Zależnie od charakteru zadania – inwestycyjny lub remontowy –  poza materiałami i usługami budowlanymi, ważnym elementem kosztu inwestycji jest dokumentacja projektowa. Dokument ten jest niezbędny do uzyskania decyzji i uzgodnień zezwalających na realizację projektu.

Należy pamiętać, że mieszkaniec podaje kosztorys wstępny, o którego ostatecznym kształcie decyduje Zespół Weryfikujący oceniający wniosek.

Czy Miasto przygotowało spis szacunkowych kosztów inwestycji, które są często realizowane w mieście, np. koszt budowy chodnika?

Tak. Zestawienie znajduje się w zakładce CENNIK MIEJSKI, jednak należy pamiętać, że:

  • podane ceny stanowią przybliżony, orientacyjny punkt odniesienia dla wnioskodawców i mogą się różnić od rzeczywistych określonych na etapie weryfikacji wniosków,
  • w większości przypadków, w szacunkowym kosztorysie, należy przewidzieć dodatkowo koszty wykonania dokumentacji projektowej.

Na jakiej podstawie koszty szacunkowe są weryfikowane?

Koszty szacunkowe weryfikowane są na podstawie danych z lat ubiegłych, doświadczenia zawodowego i wiedzy osób z merytorycznych komórek organizacyjnych miasta Nowego Sącza.

Co się dzieje, gdy koszty szacunkowe są źle opracowane – zawyżone/zaniżone?

Komórka merytoryczna dokonująca analizy projektu zadania,w kontakcie z wnioskodawca dokonuje stosownych zmian, poprzez korektę nieprawidłowo określonych kosztów szacunkowych.


Jeśli nie znalazłeś tutaj informacji, których szukałeś, napisz na adres bo@nowysacz.pl lub skorzystaj z pomocy osób z merytorycznych komórek organizacyjnych miasta Nowego Sącza. Dane do osób, które udziela pomocy----> kliknij tutaj

Trwa składanie projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza 2022.

Złóż projekt na: bo.nowysacz.pl

Powrót