Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Informacja dotycząca projektów wybranych do realizacji w roku 2021

Poniedziałek, 15 listopada 2021

W związku ze znacznym wzrostem cen na rynku zakupów i usług w stosunku do roku ubiegłego informujemy, iż w sytuacjach gdy wzrost ten przekłada się na znaczące zwiększenie kosztów realizacji zadań wybranych z budżetu obywatelskiego na rok bieżący, ze względu na trudną sytuację budżetową Miasta zadania mogą zostać niezrealizowane, albo zrealizowane częściowo.


Powrót