Jak opracować projekt do budżetu obywatelskiego?

Piątek, 30 kwietnia 2021

To już 7 edycja budżetu obywatelskiego Nowego Sącza. Przez tych kilka lat dzięki pomysłom mieszkańców Nowy Sącz  staje się przyjaznym miejscem do życia. Zbudowano m.in. nowe place zabaw, wyremontowano drogi i chodniki, postawiono samoobsługowe stacje naprawy rowerów, zorganizowano świąteczne kiermasze na nowosądeckim rynku.

Idea budżetu obywatelskiego polega na tym, że każdy mieszkaniec ma możliwość zadecydowania o wydatkowaniu środków z budżetu miasta, bądź przez zaproponowanie pomysłu do realizacji, bądź poprzez oddanie swojego głosu na zgłoszone projekty. Najważniejsze jest to, że każdy ma możliwość realnego wpływu na rozwój i dokonanie zmiany w Nowym Sączu, a mieszkańcy najlepiej wiedzą jakie mają najpilniejsze i istotne potrzeby.

Środki w budżecie obywatelskim  to pieniądze publiczne. Nie są to dodatkowe środki, lecz kwoty będące częścią budżetu gminy. W ramach budżetu obywatelskiego na rok 2022 nowosądeczanie będą mogli zdecydować jak zagospodarować kwotę   3 468 500 złotych, w podziale na poszczególne osiedla  - WYKAZ KWOT OSIEDLOWYCH  

Od czego zacząć ?

1. POMYSŁ

Jeśli chcesz złożyć projekt do budżetu obywatelskiego w pierwszej kolejności zastanów się nad tym jakie potrzeby dostrzegasz w Twojej okolicy, czego brakuje, co warto byłoby zmienić. Następnie porozmawiaj o pomyśle z sąsiadami, znajomymi, wszystkimi, którzy mogliby być zainteresowani pomysłem. Kolejnym krokiem powinno być skonsultowanie w urzędzie czy dany projekt jest realny do zrealizowania, czy teren/obiekt należy do miasta, czy pomysł mieści się z zakresie zadań własnych gminy, czy koszt jego realizacji nie przekroczy kwoty przeznaczonej na dane osiedle.
Zachęcamy do  kontaktu i przedyskutowania projektów z urzędnikami  jeszcze przed oficjalnym zgłoszeniem projektu – KONTAKTY DO URZĘDNIKÓW

2. WYPEŁNIENIE FORMULARZA PROJEKTU

Jeśli masz już opracowany pomysł, teraz musisz wypełnić formularz zgłoszenia projektu do budżetu obywatelskiego (pobierz wzór). W formularzu należy zamieść następujące informacje:
- tytuł projektu
- nazwa osiedla
- lokalizację projektu - należy podać dokładny adres lub opisać lokalizację, ważny jest także obręb i numer działki
- zwięzły opis projektu do umieszczenia na stronie internetowej (do 400 znaków)
- pełny opis projektu (do 3500 znaków)
-  uzasadnienie realizacji projektu (do 1000 znaków)
- szacunkowe koszty brutto, z podziałem na części składowe
- dane osobowe swoje lub całego zespołu, który zgłasza projekt.
Do formularza możesz dołączyć wizualizacje, zdjęcia, mapy, inne istotne dla projektu dokumenty.

Do składanego formularza musisz załączyć listę poparcia Twojego projektu (do pobrania).
Twój projekt musi być poparty przynajmniej przez jedną osobę, która będzie zobowiązana podać swoje dane osobowe.

3. ZŁOŻENIE PROJEKTU (10-31 MAJA 2021)

Teraz masz już zebrane wszystkie informacje i dokumenty i możesz złożyć projekt:
- elektronicznie poprzez stronę bo.nowysacz.pl (TUTAJ)
lub
- papierowo – na dziennik podawczy w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, Ratusz, Rynek 1, pok. 9

Jeśli masz problem z wypełnieniem formularza, nie wiesz jak opisać swój pomysł – pracownicy Biura Aktywności Obywatelskiej z chęcią Ci pomogą, tel. 18 44 90 688, e-mail: bo@nowysacz.pl.


Powrót