Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Już za 10 dni rozpocznie się głosowanie na projekty BO2022

Wtorek, 7 września 2021

W dniach od 17 do 24 września każdy mieszkaniec Nowego Sącza będzie mógł oddać głoś na zadania, które będą realizowane w naszym mieście w roku kolejnym tj. 2022 w ramach budżetu obywatelskiego. Głosować można przez Internet lub w 9 punktach na terenie miasta. Mieszkańcy mogą wybrać swój projekt z pośród 109, dopuszczonych do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 1 października.

Swój głos oddać mogą wszyscy mieszkańcy Nowego Sącza którzy spełniają jeden z poniższych kryteriów:
  • znajdują się w bazie danych osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Nowym Sączu,
  • nie posiadają meldunku w Nowym Sączu, ale są wpisani do rejestru wyborów,
  • złożyli oświadczenie osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Nowego Sącza lub w punktach do głosowania w okresie trwania głosowania.

 Należy pamiętać, iż każdy mieszkaniec uprawniony do oddania głosu może zagłosować tylko jeden raz.

Głosować można w wybranej przez głosującego formie:
  •   za pośrednictwem strony internetowej https://bo.nowysacz.pl;
  •  poprzez zgłoszenie się osobiście do punktu głosowania, gdzie można oddać głos również elektronicznie, przy stanowisku komputerowym obsługiwanym przez pracownika Urzędu, za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości lub innego dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL, a w przypadku osoby małoletniej konieczne jest przedłożenie oświadczenia/zgody rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na udział osoby małoletniej w głosowaniu na projekt do Budżetu Obywatelskiego (imię, nazwisko, PESEL, podpis).

Wykaz 9 punktów do głosownia na terenie Nowego Sącza - ZOBACZ TUTAJ!

Listę zadań z dokładną lokalizacją i opisami oraz wykaz miejsc do głosowania można znaleźć na stronie dedykowanej nowosądeckiemu budżetowi obywatelskiemu www.bo.nowysacz.pl.

                                                                         Już dziś wybierz projekt, na który zagłosujesz!  


Powrót