Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Listą projektów zadań zgłoszonych w ramach procedury budżetu obywatelskiego, które poddane będą pod głosowanie ogółu mieszkańców

Poniedziałek, 5 września 2022

W tym roku mieszkańcy złożyli 113 projektów, z czego ocenę formalną przeszło 82 zadań i to właśnie one trafiły na ostateczną listę projektów poddanych pod głosowanie ogółowi mieszkańców.

Jak co roku większość projektów to projekty dotyczące poprawy infrastruktury (budowa chodników, remonty nawierzchni ulic, doposażenia placów zabaw czy też rozbudowa baz sportowych). Nie zabrakło również projektów o charakterze społecznym, mających na celu integrację nowosądeczan w różnych aspektach życia czy to podczas spotkań okolicznościowych, pikników sąsiedzkich, wycieczek czy też zajęć sportowych.

Mieszkańcy postawili również i w tym roku na działania proekologiczne, tj. zakup ekotoreb dla mieszkańców poszczególnych osiedli, czy też nasadzenia zieleni. 

Z listą projektów z podziałem na poszczególne osiedla możesz zapoznać się klikając w załącznik. 


Zgodnie z harmonogramem głosowanie odbędzie się w dniach 20-27 września. Wzorem poprzednich lat, odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie, za pomocą formularza dostępnego na stronie bo.nowysacz.pl.  

Załączniki:

Powrót