Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Prezydenta Miasta Nowego Sącza powołał Zespoł Weryfikujący

Wtorek, 16 czerwca 2020

Zgodnie z § 11. 1. Uchwały nr  XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego
Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego zgłoszone przez mieszkańców projekty podlegają weryfikacji formalnej oraz merytoryczno prawnej, której dokonuje Zespół Weryfikujący.

Weryfikacja projektów potrwa aż do 28 sierpnia br. 


Prezydent w drodze zarządzenia powołuje i określa szczegółowe zadania Zespołu Weryfikującego. Treść Zarządzenie, gdzie można poznać skład Zespołu znajduje się poniżej.

Załączniki:

Powrót