Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Rusza czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego!

Czwartek, 15 lutego 2018

Od 2015 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza przy współpracy mieszkańców zrealizowano wiele inwestycji, m.in. budowy placów zabaw, boisk sportowych, chodników, siłowni pod chmurką itp. Właśnie rusza już czwarta edycja!

Wzorem lat ubiegłych Prezydent Miasta Nowego Sącza zarządzeniem nr 75/2018 z  dnia 12 lutego 2018 r. ogłosił Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na rok 2019, w ten sposób zaprosił mieszkańców miasta do  udziału w tworzeniu budżetu na 2019 r. w ramach tzw. Budżetu Obywatelskiego.

Podobnie jak w poprzednim roku, mieszkańcy Nowego Sącza, którzy ukończą 16 lat mają możliwość zgłoszenia zadań o charakterze ogólnomiejskim jak i  dzielnicowym. Zadania ogólnomiejskie mają mieć charakter wyłącznie „miękki” – nieinwestycyjny, a pula środków przeznaczonych na te zadania to 400 tys. złotych. Zadania dzielnicowe mogą dotyczyć wzbogacenia infrastruktury miejskiej poprzez budowę, rozbudowę lub modernizację jej elementów tzw. „projekty twarde” czy też wydarzeń o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym czyli tzw. „projekty miękkie”. Bez zmian pozostał  podział Nowego Sącza na cztery dzielnice, gdzie w skład każdej dzielnicy wchodzi po 6-7 osiedli. Każda z czterech dzielnic do rozdysponowania na pomysły mieszkańców ma również 400 tys. złotych.
 

Bez zmian pozostała frekwencja jeśli chodzi o  głosowanie. Głosowanie będzie ważne jeśli udział w nim weźmie minimum 3000 osób. Głosować może każdy kto posiada stałe lub czasowe zameldowanie na terenie Nowego Sącza i w roku bieżącym ukończy 16 rok życia (czyli urodzony przed 1.01.2003 roku). Podobnie, jak w roku ubiegłym głosy oddawać będzie można wyłącznie w formie elektronicznej.  
 

Masz pomysł, co dalej?
 

Pomysły projektów zadań publicznych mogą zgłaszać mieszkańcy Nowego Sącza, którzy ukończą 16 lat, za pośrednictwem strony www.bo.nowysacz.pl w wersji elektronicznej, bądź w tradycyjny sposób, poprzez złożenie formularza w wersji papierowej na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Nowego Sącza. Zgodnie z harmonogramem propozycje projektów zadań publicznych będzie można składać od 1 marca do 6 kwietnia 2018 r. (włącznie).
 

Kolejne kroki!
 

Wnioski, które przejdą weryfikacje formalną zostaną poddane ocenie przez Zespół Weryfikujący, który sprawdzi ich poprawność. Zweryfikuje m.in. czy kwota potrzebna na realizację nie jest zbyt duża, czy pomysł może być wdrożony przez miasto itd. Kolejny krok to głosowanie. Rozpocznie się ono 2 czerwca i potrwa do 9 czerwca, a już w okresie 11-18 czerwca mieszkańcy Nowego Sącza poznają wyniki wybranych zadań publicznych, które trafią do realizacji w 2019 r.
 

Szczegółowe informacje na ten budżetu obywatelskiego dostępne są na stronach  www.nowysacz.pl oraz www.bo.nowysacz.pl.
 

Zobacz zarządzanie: regulamin i harmonogram!

Powrót