Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Sprawdź praktyczne rady, jak oszacować koszt projektu?

Poniedziałek, 19 marca 2018

Chcesz przygotować projekt bo, ale nie wiesz jak oszacować koszt jego realizacji? To nie problem! Przygotowaliśmy szacunkowy „Cennik”, w którym znajdziesz informacje o tym ile kosztuje wymiana nawierzchni drogi lub chodnika, budowa ścieżki rowerowej, mała architektura i place zabaw, oświetlenie, budowa obiektów sportowych, organizacja imprez i wiele innych. Sprawdź jak oszacować koszt projektu!

Drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
 • Wymiana nawierzchni dróg - nawierzchnia drogi z kostki betonowej na podsypce piaskowej    220 zł / 1m2
 • Utwardzenie drogi    40 zł / 1m2
 • Budowa drogi rowerowej    250 zł / 1m2, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podbudowie o szer. 2m 175 zł / 1m2, nawierzchnia żwirowa ograniczona obrzeżami
 • Wymiana chodnika z elementów betonowych    130 zł / 1m2
 • Wyznaczenie i budowa chodnika z obrzeżami    175 zł / 1m2
 • Wybudowanie miejsca parkingowego/postojowego    230 zł / 1 m2
 • Wyznaczenie utwardzonej alejki spacerowej    85 zł / 1 m2 - żwirowej05 zł / 1 m2 - asfaltowej 
 • Zainstalowanie progu zwalniającego ruchu na ulicy (wraz z projektem)    6 000 zł / 1 szt.
 • Załatanie dziury w drodze    55 zł / m2

Mała architektura / Place zabaw
 • Ławka ozdobna parkowa    700 - 1000 zł
 • Zakup ławki + montaż     500 - 800 zł
 • Kosz uliczny na odpady     630 - 1000 zł
 • Kosz ozdobny parkowy     1000 zł
 • Kosz miejski ozdobny     2000 zł
 • Zakup kosza na śmieci + montaż     400 - 800 zł
 • Zakup 1 stojaka rowerowego + montaż    500 - 800 zł
 • Nawierzchnia bezpieczna z piasku 0-2mm     0-2mm 40 - 50zł / m2
 • Nawierzchnia bezpieczna z poliuretanu     350 - 450 zł / m2
 • Nawierzchnia bezpieczna trawiasta    150 zł / m2
 • Ogrodzenie placu zabaw panelowe wys. 1mb     75 - 130 zł / mb
 • Siłownia na powietrzu mała (do 4 urządzeń)     60 000 zł
 • Siłownia na powietrzu duża (powyżej 4 urządzeń)    250 000 zł
 • Plac zabaw mały (do 6 urządzeń)    300 000 zł
 • Plac zabaw duży (powyżej 6 urządzeń)    420 000 zł
 • Ścieżka zdrowia (cykl 10 urządzeń)     100 000 – 250 000 zł

Tereny zielone i nasadzenia
 • Drzewo iglaste    130 - 390 zł
 • Drzewo liściaste    220 - 1000 zł
np.:
• brzoza brodawkowata ok. 2m wysokości + 2 paliki, wiązania elastyczne, wymiana gleby, robocizna = 60 zł / szt.
• klon zwyczajny odm. „Globosum” (kulisty, szczepiony) obwód pnia 16-18cm + 4 paliki, wiązania elastyczne, wymiana gleby, robocizna = 700 zł / szt.
 • Krzew liściasty    15 - 60 zł
np.:
• tawuła japońska 2-letnia, doniczka poj. 2l + wymiana ziemi, robocizna = 15 zł / szt.
 • Krzew iglasty    15 - 100 zł
np.:
• tuja „Smaragd” wys. 150cm + wymiana ziemi, robocizna = 100 zł / szt.
 • Klomb    60 zł / m2
 • Założenie kwietnika   
• kwietnik w gruncie - aksamitka rozpierzchła (jednoroczna) 25 szt. / m2 + przygotowanie podłoża, wymiana gruntu (hydrożel) – 100 zł / m2
• kwietnik w gruncie – liliowiec ogrodowy (bylina wieloletnia) - 9 szt. / m2 + przygotowanie podłoża, wymiana gruntu (hydrożel) – 150 zł / m2
 • Założenie trawnika    6 - 17 zł / m2
 • Wykonanie 1m2 obsiania trawą    15 zł / m²
 • Koszenie trawy + wywóz    2 500 zł / ha
 • Łąka kwietna (zakup nasion + założenie)    100 m2 4 000 - 7 000 zł
 • Nasadzenia roślin cebulowych (materiał + sadzenie maszynowe) 1 m2    1 m2 40 - 80 zł
 • Ample kwiatowe wraz z obsada kwiatową    1 300 - 1 500 zł
 • Donica betonowa 600 - 800 zł
 • Obsada kwiatowa 150 - 200 zł
 • Wieża kwiatowa, wraz z obsadą kwiatową    7 500 - 9 000 zł

Sport
 • Budowa kompleksu boisk sportowych    450 zł / m2, w skład wchodzą:
• boisko do piłki nożnej 62x30 m (pole gry 57x28m)
• boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki koszykowej i piłki siatkowej o wymiarach 32,1x19,1m (pole gry 28,1X15,1m) z nawierzchnią poliuretanową.
 • Oświetlenie boiska sportowego    90 tys. zł
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego    400 zł / m2 z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową zawierające w swym obrysie:
• boisko do piłki ręcznej
• boisko do tenisa
• dwa boiska do koszykówki
• dwa piłko-chwyty
• ogrodzenie: panele z prętów stalowych
 • Budowa skateparku    700 zł m2
 • 1 godzina zajęć animatora na boisku sportowym    28 zł
 • 1 godzina pozalekcyjnych zajęć sportowych (bez kosztu najmu obiektu sportowego)    32 – 42 zł brutto za 45 minut pracy nauczyciela z grupą (na podstawie stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczyciela, bez kosztów pracodawcy)
 • Nauka pływania na basenie    120 zł 4 osoby / 1 godzina
 • Gimnastyka dla seniorów    1 godzina 20 zł / osoba

Oświetlenie i bezpieczeństwo
 • Ustawienie latarni parkowej    1 - 5 szt. - od 3 000 zł,
 • powyżej 5 szt. - od 2 500 zł / szt.
 • Ustawienie latarni ulicznej    1 - 5 szt. - od 4 600 zł,
 • powyżej 5 szt. - od 3 600 zł / szt.
 • Zakup i montaż kamery monitoringu    20 000 zł / szt.
 • Rozwój systemu ostrzegania i alarmowania ludności  miasta polegający na lokalizacji w nowych punktach syren alarmowych    21 000 zł / szt.

Edukacja i kultura
 • Zajęcia w Pałacu Młodzieży    1 godzina lekcyjna    31 - 42 zł brutto za 45 minut pracy nauczyciela z grupą (na podstawie stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, bez kosztów pracodawcy).
 • Zajęcia na basenie z instruktorem    1 godzina lekcyjna    31 - 42 zł brutto za 45 minut pracy nauczyciela z grupą (na podstawie stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczyciela, bez kosztów pracodawcy). Max. 15 osób w grupie.
 • Zajęcia z tańca towarzyskiego (bez kosztu wynajmu sali)    1 godzina lekcyjna    31 - 42 zł brutto
 • Zajęcia muzyczne dla przedszkolaków (bez kosztu wynajmu sali)    1 godzina lekcyjna    22 - 30 zł brutto
 • Zajęcia pozalekcyjne przedmiotowe (bez kosztu najmu sali)    1 godzina lekcyjna    31 - 42 zł brutto
 • Projekcja filmu kina plenerowego    1 prezentacja    4 000 zł
 • Zakup 50 nowości książkowych do biblioteki : Literatura naukowa i popularno-naukowa – średnia cena za 1 szt. 60 zł; Literatura piękna – średnia cena za 1 szt. 40 zł; Audiobooki – średnia cena za 1 szt. 35 zł;
 • Wynajem sceny, nagłośnienia, celem zorganizowania koncertu     1 impreza    10 000 - 100 000 zł (w zależności od rozmiarów sceny, wymagań technicznych artystów i jakości nagłośnienia
 • Praca instruktora ds. teatru, muzyki, plastyki i tańca z grupą do 15 osób    60 min    od 40 - 60 zł brutto (np. w Miejskim Ośrodku Kultury),
 • Występy artystyczne    1 impreza    od 1000 do 80 000 zł (w zależności od honorarium artysty)
 • Wystawy (np. w Nowosądeckiej Małej Galerii)    2-4 tyg. w tym wynajem sali od 500 zł do 2000 zł; honorarium artysty od 1500 zł do 10 000 zł, aranżacja oraz montaż i demontaż wystawy od 500 zł do 5000 zł. Do tego trzeba doliczyć koszty transportu i ewentualnie ubezpieczenie wystawy. Spotkania autorskie ( np. w Sądeckiej Bibliotece Publicznej)    1 impreza 
 • spotkania dla dzieci i młodzieży od 700 zł do 1500 zł
• dla dorosłych od 1400 zł do 3000 zł i więcej
 • Wynajem sali widowiskowej (z podstawowym nagłośnieniem i oświetleniem)    1 impreza    550 zł za pierwszą godzinę, każda następna godzina 430 zł (np. w Miejskim Ośrodku Kultury)

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
 • Zajęcia profilaktyczne dla Młodzieży    35 - 50 zł / godzina
 • Spektakle profilaktyczne    600 zł / spektakl
 • Organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym    40 - 80 zł / osoba
 • Zajęcia w świetlicach     25 - 30 zł / godzina
 • Warsztaty rozwoju osobistego    do 100 zł / godzina
 • Prowadzenie zajęć aktywizujących dla seniorów    50 zł / godzina
 • Zajęcia aktywizujące dla mam z dziećmi     20 - 30 zł / godzina
 • Badania profilaktyczne dla mieszkańców    20 - 50 zł / pakiet badań
 • Edukacja zdrowotna dla mieszkańców    30 zł / osoba
 • Usługi opiekuńcze dla seniora     50 zł / 4 godzinna opieka nad seniorem
 • Rehabilitacja seniorów    70 zł / pakiet dla seniora


Powrót