Sprawdź praktyczne rady, jak oszacować koszt projektu?

Poniedziałek, 19 marca 2018

Chcesz przygotować projekt bo, ale nie wiesz jak oszacować koszt jego realizacji? To nie problem! Przygotowaliśmy szacunkowy „Cennik”, w którym znajdziesz informacje o tym ile kosztuje wymiana nawierzchni drogi lub chodnika, budowa ścieżki rowerowej, mała architektura i place zabaw, oświetlenie, budowa obiektów sportowych, organizacja imprez i wiele innych. Sprawdź jak oszacować koszt projektu!

Drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
 • Wymiana nawierzchni dróg - nawierzchnia drogi z kostki betonowej na podsypce piaskowej    220 zł / 1m2
 • Utwardzenie drogi    40 zł / 1m2
 • Budowa drogi rowerowej    250 zł / 1m2, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podbudowie o szer. 2m 175 zł / 1m2, nawierzchnia żwirowa ograniczona obrzeżami
 • Wymiana chodnika z elementów betonowych    130 zł / 1m2
 • Wyznaczenie i budowa chodnika z obrzeżami    175 zł / 1m2
 • Wybudowanie miejsca parkingowego/postojowego    230 zł / 1 m2
 • Wyznaczenie utwardzonej alejki spacerowej    85 zł / 1 m2 - żwirowej05 zł / 1 m2 - asfaltowej 
 • Zainstalowanie progu zwalniającego ruchu na ulicy (wraz z projektem)    6 000 zł / 1 szt.
 • Załatanie dziury w drodze    55 zł / m2

Mała architektura / Place zabaw
 • Ławka ozdobna parkowa    700 - 1000 zł
 • Zakup ławki + montaż     500 - 800 zł
 • Kosz uliczny na odpady     630 - 1000 zł
 • Kosz ozdobny parkowy     1000 zł
 • Kosz miejski ozdobny     2000 zł
 • Zakup kosza na śmieci + montaż     400 - 800 zł
 • Zakup 1 stojaka rowerowego + montaż    500 - 800 zł
 • Nawierzchnia bezpieczna z piasku 0-2mm     0-2mm 40 - 50zł / m2
 • Nawierzchnia bezpieczna z poliuretanu     350 - 450 zł / m2
 • Nawierzchnia bezpieczna trawiasta    150 zł / m2
 • Ogrodzenie placu zabaw panelowe wys. 1mb     75 - 130 zł / mb
 • Siłownia na powietrzu mała (do 4 urządzeń)     60 000 zł
 • Siłownia na powietrzu duża (powyżej 4 urządzeń)    250 000 zł
 • Plac zabaw mały (do 6 urządzeń)    300 000 zł
 • Plac zabaw duży (powyżej 6 urządzeń)    420 000 zł
 • Ścieżka zdrowia (cykl 10 urządzeń)     100 000 – 250 000 zł

Tereny zielone i nasadzenia
 • Drzewo iglaste    130 - 390 zł
 • Drzewo liściaste    220 - 1000 zł
np.:
• brzoza brodawkowata ok. 2m wysokości + 2 paliki, wiązania elastyczne, wymiana gleby, robocizna = 60 zł / szt.
• klon zwyczajny odm. „Globosum” (kulisty, szczepiony) obwód pnia 16-18cm + 4 paliki, wiązania elastyczne, wymiana gleby, robocizna = 700 zł / szt.
 • Krzew liściasty    15 - 60 zł
np.:
• tawuła japońska 2-letnia, doniczka poj. 2l + wymiana ziemi, robocizna = 15 zł / szt.
 • Krzew iglasty    15 - 100 zł
np.:
• tuja „Smaragd” wys. 150cm + wymiana ziemi, robocizna = 100 zł / szt.
 • Klomb    60 zł / m2
 • Założenie kwietnika   
• kwietnik w gruncie - aksamitka rozpierzchła (jednoroczna) 25 szt. / m2 + przygotowanie podłoża, wymiana gruntu (hydrożel) – 100 zł / m2
• kwietnik w gruncie – liliowiec ogrodowy (bylina wieloletnia) - 9 szt. / m2 + przygotowanie podłoża, wymiana gruntu (hydrożel) – 150 zł / m2
 • Założenie trawnika    6 - 17 zł / m2
 • Wykonanie 1m2 obsiania trawą    15 zł / m²
 • Koszenie trawy + wywóz    2 500 zł / ha
 • Łąka kwietna (zakup nasion + założenie)    100 m2 4 000 - 7 000 zł
 • Nasadzenia roślin cebulowych (materiał + sadzenie maszynowe) 1 m2    1 m2 40 - 80 zł
 • Ample kwiatowe wraz z obsada kwiatową    1 300 - 1 500 zł
 • Donica betonowa 600 - 800 zł
 • Obsada kwiatowa 150 - 200 zł
 • Wieża kwiatowa, wraz z obsadą kwiatową    7 500 - 9 000 zł

Sport
 • Budowa kompleksu boisk sportowych    450 zł / m2, w skład wchodzą:
• boisko do piłki nożnej 62x30 m (pole gry 57x28m)
• boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki koszykowej i piłki siatkowej o wymiarach 32,1x19,1m (pole gry 28,1X15,1m) z nawierzchnią poliuretanową.
 • Oświetlenie boiska sportowego    90 tys. zł
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego    400 zł / m2 z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową zawierające w swym obrysie:
• boisko do piłki ręcznej
• boisko do tenisa
• dwa boiska do koszykówki
• dwa piłko-chwyty
• ogrodzenie: panele z prętów stalowych
 • Budowa skateparku    700 zł m2
 • 1 godzina zajęć animatora na boisku sportowym    28 zł
 • 1 godzina pozalekcyjnych zajęć sportowych (bez kosztu najmu obiektu sportowego)    32 – 42 zł brutto za 45 minut pracy nauczyciela z grupą (na podstawie stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczyciela, bez kosztów pracodawcy)
 • Nauka pływania na basenie    120 zł 4 osoby / 1 godzina
 • Gimnastyka dla seniorów    1 godzina 20 zł / osoba

Oświetlenie i bezpieczeństwo
 • Ustawienie latarni parkowej    1 - 5 szt. - od 3 000 zł,
 • powyżej 5 szt. - od 2 500 zł / szt.
 • Ustawienie latarni ulicznej    1 - 5 szt. - od 4 600 zł,
 • powyżej 5 szt. - od 3 600 zł / szt.
 • Zakup i montaż kamery monitoringu    20 000 zł / szt.
 • Rozwój systemu ostrzegania i alarmowania ludności  miasta polegający na lokalizacji w nowych punktach syren alarmowych    21 000 zł / szt.

Edukacja i kultura
 • Zajęcia w Pałacu Młodzieży    1 godzina lekcyjna    31 - 42 zł brutto za 45 minut pracy nauczyciela z grupą (na podstawie stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, bez kosztów pracodawcy).
 • Zajęcia na basenie z instruktorem    1 godzina lekcyjna    31 - 42 zł brutto za 45 minut pracy nauczyciela z grupą (na podstawie stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczyciela, bez kosztów pracodawcy). Max. 15 osób w grupie.
 • Zajęcia z tańca towarzyskiego (bez kosztu wynajmu sali)    1 godzina lekcyjna    31 - 42 zł brutto
 • Zajęcia muzyczne dla przedszkolaków (bez kosztu wynajmu sali)    1 godzina lekcyjna    22 - 30 zł brutto
 • Zajęcia pozalekcyjne przedmiotowe (bez kosztu najmu sali)    1 godzina lekcyjna    31 - 42 zł brutto
 • Projekcja filmu kina plenerowego    1 prezentacja    4 000 zł
 • Zakup 50 nowości książkowych do biblioteki : Literatura naukowa i popularno-naukowa – średnia cena za 1 szt. 60 zł; Literatura piękna – średnia cena za 1 szt. 40 zł; Audiobooki – średnia cena za 1 szt. 35 zł;
 • Wynajem sceny, nagłośnienia, celem zorganizowania koncertu     1 impreza    10 000 - 100 000 zł (w zależności od rozmiarów sceny, wymagań technicznych artystów i jakości nagłośnienia
 • Praca instruktora ds. teatru, muzyki, plastyki i tańca z grupą do 15 osób    60 min    od 40 - 60 zł brutto (np. w Miejskim Ośrodku Kultury),
 • Występy artystyczne    1 impreza    od 1000 do 80 000 zł (w zależności od honorarium artysty)
 • Wystawy (np. w Nowosądeckiej Małej Galerii)    2-4 tyg. w tym wynajem sali od 500 zł do 2000 zł; honorarium artysty od 1500 zł do 10 000 zł, aranżacja oraz montaż i demontaż wystawy od 500 zł do 5000 zł. Do tego trzeba doliczyć koszty transportu i ewentualnie ubezpieczenie wystawy. Spotkania autorskie ( np. w Sądeckiej Bibliotece Publicznej)    1 impreza 
 • spotkania dla dzieci i młodzieży od 700 zł do 1500 zł
• dla dorosłych od 1400 zł do 3000 zł i więcej
 • Wynajem sali widowiskowej (z podstawowym nagłośnieniem i oświetleniem)    1 impreza    550 zł za pierwszą godzinę, każda następna godzina 430 zł (np. w Miejskim Ośrodku Kultury)

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
 • Zajęcia profilaktyczne dla Młodzieży    35 - 50 zł / godzina
 • Spektakle profilaktyczne    600 zł / spektakl
 • Organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym    40 - 80 zł / osoba
 • Zajęcia w świetlicach     25 - 30 zł / godzina
 • Warsztaty rozwoju osobistego    do 100 zł / godzina
 • Prowadzenie zajęć aktywizujących dla seniorów    50 zł / godzina
 • Zajęcia aktywizujące dla mam z dziećmi     20 - 30 zł / godzina
 • Badania profilaktyczne dla mieszkańców    20 - 50 zł / pakiet badań
 • Edukacja zdrowotna dla mieszkańców    30 zł / osoba
 • Usługi opiekuńcze dla seniora     50 zł / 4 godzinna opieka nad seniorem
 • Rehabilitacja seniorów    70 zł / pakiet dla seniora


Powrót