WYBRANO PRZEDSTAWICIELI NGO DO PRAC ZESPOŁU WERYFIKUJĄCEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Czwartek, 20 kwietnia 2017

Podczas posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zgodnie z Zrządzeniem Nr 153/2017 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie powołania Zespołu weryfikującego projekty zadań zgłoszone przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na 2018  r. wybrano dwóch przedstawicieli pożytku publicznego reprezentujących organizacje pozarządowe z terenu Miasta Nowego Sącza do prac w komisji weryfikującej budżetu obywatelskiego.

W zespole weryfikującym budżetu obywatelskiego organizacje pozarządowe a tym samym mieszkańców Miasta Nowego Sącza reprezentować będą Anna Zemek-Włodek - Stowarzyszenie Na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury „A POSTERIORI” oraz Radosław Pietrzkiewicz Sądeckie Towarzystwo Sportowe „SUPERFIGHTER”.

- Wyznaczone osoby posiadają doświadczenie w różnego rodzaju konkursach, zwłaszcza o charakterze „miękkim”, a takie projekty znajdą się również w przyszłorocznym budżecie obywatelskim Nowego Sącza – zaznaczają członkowie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Powrót