Zakończył się nabór projektów w ramach 7 edycji Budżetu Obywatelskiego

Wtorek, 1 czerwca 2021

Zakończył się etap zgłaszania projektów w ramach tegorocznej 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza. Pełną liczbę zgłoszonych projektów poznamy w najbliższych dniach, gdy wszystkie projekty złożone w wersji papierowej i elektronicznej zostaną wpisane do rejestru, poprzez  nadanie im kolejno numery ID, zgodnie z datą i godziną wpływu formularzy do tut. Urzędu.  

Już teraz wiemy, żę mamy kolejny rekord wśród złożonych projektów. Liczba ta przekroczyła ilość projektów z zeszłego roku, Wtedy mieszkańcy zgłosli 137 pomysłow na zmianę Nowego Sącza.


Dziękujemy za zaangażowanie wszystkim pomysłodawcom, którzy zdecydowali się złożyć projekty w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Przed nami czas oceny wniosków i intensywna praca Zespołu Weryfikującego. 
Powrót