Zakończyliśmy głosowanie w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Trwa weryfikacja poprawności głosów.

Środa, 9 października 2019

Aktualnie trwa weryfikacja poprawności oddanych głosów oddanych przez mieszkańców.

Wyniki mogą ulec zmienianie po weryfikacji prawidłowości złożonych oświadczeń, wymaganych w UCHWALE NRXIII/133/2019 rok RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury Budżetu Obywatelskiego Nowy Sącz 2020, takich jak:
- Oświadczenia/zgody rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na udział osoby małoletniej w głosowaniu na projekt do budżetu obywatelskiego.
- Załącznik nr 5 - Wymagany od głosujących którzy w dniu głosowania nie są zameldowani w Nowym Sączu oraz nie są wpisani do rejestru  wyborców.  
 
Ostateczne wyniki poznamy najpóźniej 15 października.
Powrót