Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Złożono 113 projektów a teraz trwa ich weryfikacja

Środa, 15 czerwca 2022

W ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego wpłynęło łącznie 113 wniosków, z czego 79 elektronicznie za pośrednictwem strony bo.nowysacz.pl i 34 w tradycyjnej, papierowej formie. Najwięcej, bo aż 78 wniosków zostało złożonych w ciągu ostatniej doby przed zamknięciem naboru. Ostatni projekt został złożony o godz. 23:57.

Co ciekawe, projektów inwestycyjnych i miękkich, wpłynęło po tyle samo. Zaś projekty o mieszanym charakterze stanowią ok. 18% złożonych projektów.

Najwięcej projektów dotyczy osiedla Stare Miasto (9 wniosków), Barskie, Dąbrówka (7 wniosków), zaś najmniej osiedla Kochanowskiego i Westerplatte.

Liczba zgłoszonych projektów w podziale na poszczególne osiedla Nowego Sącza przedstawia się następująco:W przypadku dwóch projektów wnioskodawcy nie wskazali konkretnego osiedla.


Co w tym roku wnioskodawcy wskazują jako ważne do realizacji?

Obserwujemy, iż po długim czasie panującej pandemii mieszkańcy pragną spotykać się i integrować, dlatego większość projektów dotyczy organizacji festynów, pikników, wycieczek integrujących, spotkań okolicznościowych, spotkań dla najmłodszych i najstarszych mieszkańców Nowego Sącza.

Ruch dla zdrowia jest istotny więc mieszkańcy proponują organizację zajęć sportowych m.in.: z piłki nożnej i siatkówki dla dzieci, seniorów oraz sportowych rywalizacji.

W dalszym ciągu dla mieszkańców ważna jest modernizacja naszego miasta, dlatego część projektów dotyczy budowy, remontów dróg, chodników, wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych. W tym roku również nie zabrakło projektów dotyczących rozbudowy infrastruktury i doposażenia obiektów sportowych, placów zabaw znajdujących się przy sądeckich szkołach.

Wśród projektów proekologicznych znalazły się zakup ekotoreb dla mieszkańców, utworzenie alejek kwietnych czy też wykonanie nasadzeń zieleni na terenie miasta.

Część projektów, które w zeszłym roku nie uzyskały wystarczającej liczby głosów aby były realizowane, ponownie zostały złożone w roku bieżącym.


Aktualnie trwa procedura projektów pod względem formalnym. Na dniach Zespół Weryfikujący przystąpi pełną parą do działań przy weryfikacji merytorycznej.

Wyniki weryfikacji formalno-merytorycznej poznamy w drugiej połowie sierpnia.  Wnioskodawcy będą mieli 3 dni od daty opublikowania wyników na złożenie formalnego odwołania od decyzji o niedopuszczeniu ich projektów do głosowania. Ostateczną listę projektów dopuszczonych do głosowania poznamy początkiem września tego roku. Natomiast ostatni, najbardziej emocjonujący etap - głosowanie, zaplanowany jest od 20 do 27 września.

Wybrane podczas głosowania zadania będą realizowane w 2023 roku. Na ich wykonanie przeznaczono łącznie ponad 3,5 mln złotych.
Powrót