Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Znamy już wyniki głosowania na zadania w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok

Wtorek, 4 października 2022

W tym roku mieszkańcy Miasta dostali do dyspozycji kwotę 3 591 700 zł, za którą w przyszłym roku sfinansowane zostaną projekty, które w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego uzyskały największe poparcie wśród głosujących mieszkańców.

Wyniki głosowania zostały zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza Zarządzeniem nr 835/2022 z dnia 4 października 2022 r. 

Nowosądeczanie wybrali do realizacji 31 projektów. W tej edycji oddanych zostało łącznie 7 749 głosów, z tego ważnych było 7117.

Poniżej możesz zapoznać się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza nr 835/2022 z dnia 4 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wyników głosowania w głosowaniu nad budżetem obywatelskim Miasta Nowego Sącza na 2023 rok.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w tegorocznym głosowaniu na projekty złożone do Budżetu Obywatelskiego na rok 2023. Szczególne podziękowania należą się wnioskodawcom oraz osobom, które zaangażowały się w promowanie projektów i zachęcały do głosowania.

Załączniki:

Powrót