Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Znamy już wyniki oficjalne!!! Zachęcamy wszystkich do zapoznania się!

Czwartek, 15 października 2020

Z pośród 73 projektów, dzięki mieszkańcom Nowego Sącza, wybranych zostało do realizacji aż 29 projektów. Z listą zwycięskich projektów  możesz zapoznać się TUTAJ. 

Dziękujemy wszystkim za zaangażowaniem, za zgłoszone projekty jak i za oddane głosy. 
Cieszy nas, że chcecie wspólnie decydować o tym, na co zostaną przeznaczone pieniądze z budżetu Miasta Nowego Sącza.  

Poniżej możesz zapoznać się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Nr 538/2020 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wyników głosowania w głosowaniu nad budżetem obywatelskim Miasta Nowego Sącza na 2021 rok

https://bip.malopolska.pl/nowysacz,a,1831523,zarzadzenie-prezydenta-miasta-nowego-sacza-nr-5382020-z...
Powrót