Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

43 wnioski złożone w edycji BO 2019!

Poniedziałek, 9 kwietnia 2018

Znamy wyniki etapu zgłaszania wniosków do Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na rok 2019. Mieszkańcy Nowego Sącza złożyli 43 projekty, a to o 12 więcej niż w roku ubiegłym!

Wnioskodawcy złożyli 16 wniosków w wersji elektronicznej i aż 27 wniosków w wersji papierowej. Zgłoszone zadania o charakterze ogólnomiejskim to pula 18 projektów. Pozostałe 25 projektów to zadania dzielnicowe.
 

Zobacz szczegółowe dane dotyczące liczby złożonych wniosków w edycji BO 2019:
 

Liczba zgłoszonych wniosków   43

w tym:

Ogólnomiejskie              18

Dzielnica I                       7

Dzielnica II                      5

Dzielnica III                     7

Dzielnica IV                    6

Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na rok 2019 zgłoszone przez mieszkańców projekty zadań publicznych podlegają weryfikacji, której dokonuje Zespół Weryfikujący. Proces weryfikacji wniosków zakończy się 14 maja ogłoszeniem listy wniosków dopuszczonych do głosowania. Wówczas dowiemy się ile ostatecznie wniosków będzie poddanych pod głosowanie, które będzie miało miejsce w dniach od 2. do  9. czerwca.
Powrót