Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

FAQ BO 2019: czym jest BO, czy warto się angażować, jaki złożyć projekt?

Piątek, 9 marca 2018

Prezentujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, dotyczące budżetu obywatelskiego Nowego Sącza.  Dzisiaj skupiamy się na podstawowych informacjach dotyczących tej prospołecznej inicjatywy, która w Nowym Sączu gości już po raz czwarty. Mieszkańcy pytają o to czym jest budżet obywatelski, czy warto złożyć zadanie w ramach bo, jaki budżet przeznaczono na kolejną edycję oraz czego mogą dotyczyć projekty.

W kolejnych komunikatach  przedstawimy odpowiedzi na pytania mieszkańców dotyczące wyceny zadań, procesu składania projektów, weryfikacji projektów i głosowania.Czym jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

  • mieszkańcy zgłaszają projekty zadań do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
  • projekty zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne  i bezpośrednie głosowanie;
  • w efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane projekty zadań przeznacza się do realizacji, wpisując je do budżetu.

Dlaczego warto uczestniczyć w jego tworzeniu?

Budżet obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu miasta. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych, ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania nie tylko własnej dzielnicy, ale i całego miasta.


Ile wynosi budżet obywatelski Nowego Sącza na rok 2019?

Budżet obywatelski Nowego Sącza na 2019 rok wynosi 2 mln zł, z zastrzeżeniem, że ostateczną wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego określi Rada Miasta Nowego Sącza w uchwale Budżetowej Miasta. Maksymalny budżet na jedno zadanie wynosi 400 tys. zł.


Jakie zadania mogą być finansowane z budżetu obywatelskiego?

Z budżetu obywatelskiego mogą być finansowane zadania publiczne zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy lub zadań własnych powiatu. Zadania te mogą mieć charakter lokalny (tj. dotyczące jednego osiedla) lub ogólnomiejski (tj. zadania służące mieszkańcom całego Miasta co oznacza, że dotyczą one potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla).


Czego mogą dotyczyć projekty?

Co do zasady, projekty zgłaszane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego powinny leżeć w kompetencjach miasta na prawach powiatu, czyli należeć do tzw. zadań własnych gminy i zadań własnych powiatu. Mogą to być zadania dotyczące np.:

  • wzbogacenia infrastruktury miejskiej poprzez budowę, rozbudowę lub modernizację jej elementów, tzw. „projekty twarde”,
  • wydarzeń o charakterze np. prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym, czyli tzw. „projekty miękkie” (tj. o charakterze innym niż inwestycyjne).

Wyżej wymienione zadania publiczne realizowane są na podstawie niniejszego Regulaminu w ramach środków wyodrębnionych na ten cel w budżecie Miasta Nowego Sącza wg. następującego podziału:

  • zadania ogólnomiejskie wyłącznie o charakterze „miękkim” – pula środków 400 000 zł (z zastrzeżeniem § 17 pkt 2 w Regulaminie),
  • zadania dzielnicowe o charakterze „twardym” i „miękkim” – pula środków 400 000 zł na każdą dzielnicę.

Jeśli nie znalazłeś tutaj informacji, których szukałeś, napisz na adres bo@nowysacz.pl lub zadzwoń: tel. 18 44 35 308 lub 18 44 86 500.


Trwa składanie projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza 2019.
Złóż projekt na:
bo.nowysacz.pl

Jeżeli szukasz informacji na temat budżetu obywatelskiego: 2016 wejdź na: Archiwum 2016 || 2017 wejdź na: Archiwum 2017  || 2018 wejdź na: Archiwum 2018

Powrót