Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Weryfikacja projektów zakończona. Znamy już wyniki weryfikacji formalno - merytorycznej Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Poniedziałek, 22 sierpnia 2022

Zespół Weryfikujący w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego do 12 sierpnia opiniował złożone przez mieszkańców Nowego Sącza propozycje zadań.


Po dokonanej weryfikacji spośród 113 złożonych projektów, pozytywnie zweryfikowano 82 projekty, negatywnie zaopiniowano 25 projektów, projektodawcy wycofali 5 złożonych wniosków, zaś ze względu na pokrywający się zakres, czy też lokalizację 1 wniosek zostały połączone z innym projektem.


 Przyczynami negatywnej oceny m.in. były:

  • realizacja projektu miałaby przebiegać po terenach nie będących własnością miasta;
  • szacunkowe koszty zadania przekraczają środki dostępne dla danego osiedla;
  • projekty nie spełniają kryterium celowości i gospodarności środków;
  • brak możliwości realizacji w trakcie jednego roku budżetowego;
  • nie uzupełnienie w terminie braków lub niedokonanie niezbędnej modyfikacji projektu.


Ze szczegółowymi wynikami weryfikacji możesz zapoznać się klikając w załącznik.

Załączniki:

Powrót