Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wykaz punktów do głosowania!

Czwartek, 17 września 2020

Głosowanie w tym roku rozpocznie się 1 października i potrwa na 8 października br. 

Głos można oddać drogą elektroniczną na stronie www.bo.nowysacz.pl lub  w punkcie stacjonarnym również elektronicznie. Punkty do głosowania będą czynne w dniach od 1  października 2020 r. do 8 października 2020 r. włącznie. 
Wykaz punktów do głosowania:Przypominamy, że w punkcie do głosowania można oddać głos elektronicznie, przy stanowisku komputerowym obsługiwanym przez operatora stanowiska, za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości lub innego dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL, a w przypadku osoby małoletniej konieczne jest przedłożenie oświadczenia/zgody rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na udział osoby małoletniej w głosowaniu na projekt do budżetu obywatelskiego (imię, nazwisko, PESEL, podpis). 

Uprawnieni do głosowania są wszyscy mieszkańcy Nowego Sącza na podstawie: 
 - bazy danych osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Nowym Sączu, 
 - w przypadku osób nie posiadających meldunku w Nowym Sączu, na podstawie wpisu do rejestru wyborców,
 - oświadczenia, które należy złożyć osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Nowego Sącza lub w punktach do głosowania w okresie trwania głosowania. 
Każdy uprawniony może zagłosować tylko jeden raz.
Dane wprowadza operator stanowiska przy udziale głosującego.

Już dziś wybierz projekt, na który zagłosujesz!  ZOBACZ TUTAJ !

Zmieniajmy razem Nowy Sącz na lepsze!


Powrót