projekt nr 130/

130/. #zielonyNowySacz - Kierunek: nie bądź cudok - zostań EKO!


Lokalizacja

Torby rozdysponowywane będą dla mieszkańców osiedla Poręba Mała  przez Urząd Miasta, na podstawie deklaracji. Wnioskodawca proponuje przygotowanie i umieszczenie na torbach dla wszystkich osiedli jednego z trzech haseł.

Skrócony opis projektu

Sobotni fajrant jest dobrym czasem na zrobienie zakupów. W Nowym Sączu się nie maramy i chcemy być ekologiczni i modni - będziemy więc mieć swoje własne, osiedlowe torby. Co to to to takie? Ekologiczna torba wielokrotnego użytku, która każdej sądeckiej dziopie i każdemu mężnemu chodokowi przyda się do sklepu, na piknik czy do pracy. Wychodzimy może i na pole, ale za to zawsze wyrychtowani!

Opis projektu

Projekt zakłada zakup ok. 920 toreb wykonanych z ekologicznego materiału oraz ich rozdysponowanie wśród mieszkańców osiedla Poręba Mała. Torby będą posiadały hasła nawiązujące do sądeckiej gwary z publikacji Pana Zenona Szewczyka pt. "Słownik gwary Lachów Sądeckich" oraz mniejszą czcionką napis "Projekt wybrany przez mieszkańców i zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza 2022. Razem możemy zmieniać nasze Miasto". Na drugiej stronie torby znajdzie się napis zieloną czcionką "#zielonyNowySacz" - projekt ma wpisywać się w zapoczątkowaną przez Urząd Miasta Nowego Sącza akcję o takim samym tytule, która ma zwrócić uwagę na troskę o środowisko naturalne.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem projektu jest zaopatrzenie mieszkańców w ekologiczne, ładne, ciekawe i wielokrotnego użytku torby. Zachęcić to ma mieszkańców do korzystania z toreb wielokrotnego użytku przy robieniu zakupów oraz w zwykłych czynnościach dnia codziennego. Torby mają mieć elementy regionalne w postaci parafraz w stylu gwary sądeckiej popularnych i kultowych napisów oraz informację o tym, że torby zostały zakupione w ramach Budżetu Obywatelskiego, a także hasło "#zielonyNowySacz". Ilość sztuk wynika z prostego podziału ilości mieszkańców osiedla - 2 759 przez 3 (statystyczna liczba osób na 1 gospodarstwo domowe). Realizacja projektu zwiększy świadomość ekologiczną mieszkańców oraz da im wytrzymały i wygodny produkt, który będą mogli używać wiele razy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup ok. 920 toreb wraz z nadrukiem9 200 zł