projekt nr 129

129. Bezpieczne osiedle Piątkowa - remont ul. Świt oraz ścieżki rowerowej i chodnika przy ul. Lwowskiej


Lokalizacja

ul. Świt - odcinek od skrzyżowania z ul. Lwowską do skrzyżowania z ul. Jodłową, działka nr 123/4 w obrębie 123; ul. Lwowska - odcinek od skrzyżowania z ul. Jasną do skrzyżowania z ul. Miodową, działka nr 197 w obrębie 123

Skrócony opis projektu

W ramach pracy przy ul. Świt należy wykonać remont nawierzchni bitumicznej oraz jeżeli pozwolą środki finansowe to warto utwardzić/poszerzyć pobocze (w granicach działki miejskiej).
Ścieżka rowerowa i chodnik znajdują się po lewej stronie ul. Lwowskiej. W niektórych miejscach wymagana jest poprawa ułożenia kostki brukowej. Wskazane jest zniwelowanie wystających krawężników przy wjazdach.

Opis projektu

W ramach pracy przy ul. Świt należy wykonać remont nawierzchni bitumicznej oraz jeżeli pozwolą środki finansowe to warto utwardzić/poszerzyć pobocze (w granicach działki miejskiej).
Ścieżka rowerowa i chodnik znajdują się po lewej stronie ul. Lwowskiej. W niektórych miejscach wymagana jest poprawa ułożenia kostki brukowej. Wskazane jest uzupełnienie ubytków asfaltu oraz zniwelowanie wystających krawężników przy poszczególnych wjazdach przecinających ścieżkę i chodnik.
W obecnym stanie w przypadku gdy mają miejsce opady deszczu, to w niektórych (zapadniętych) miejscach ścieżki rowerowej i chodnika przez dłuższy czas utrzymują kałuże.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Realizacja zadań będzie miała znaczący wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Realizacja tego projektu, niewątpliwie zapewni mieszkańcom bardziej bezpieczne i komfortowe przemieszczanie się po ścieżce rowerowej, chodniku oraz jezdni.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Prace remontowe – nawierzchnia ul. Świt80 000 zł
2Prace remontowe – ścieżka, chodnik, ul. Lwowska15 000 zł
Łącznie: 95 000 zł