Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 20-D

20-D. Nasze osiedle na sportowo !


Lokalizacja

1) Budowa nowego placu zabaw (os. Nawojowska) - działka nr 117/1 obr 62
2) Budowa siłowni pod chmurką (os. Millenium i os. Kilińskiego) - działka nr 1/11 obr 72
3) Rozbudowa obiektów sportowych na os. Wojska Polskiego i doposażenia placu zabaw.

Skrócony opis projektu

Zadanie ma na celu budowę nowego placu zabaw przy Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych nr 1 na osiedlu Nawojowska, budowę siłowni pod chmurką na terenie Zespołu Szkół Samochodowych tzw. "Samochodówka" oraz rozbudowę obiektów sportowych na osiedlu Wojska Polskiego i doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe.

Opis projektu

Celem zadania jest budowa nowego placu zabaw na działce nr 117/1 obr 62. Wykonane zostaną m.in. następujące prace:
- ogrodzenie 59 m.b. + 2 furtki wejściowe
- tablica informacyjna (wraz ze słupem ogłoszeniowym)
-  urządzenia do placu zabaw (przykładowe):
• Zestaw nr 1634 (Buglo)
• Zestaw nr 5027 (Buglo)
• Karuzela (Buglo)
• 2 sztuki małych pojedynczych zabawek (Buglo-mini)
• 2x kosz
• 5 ławek
- podłoże pod elementy zabawowe (płyty gumowe) ok. 150 m2
- krawężniki 0k. 127 m.b.

Projekt zakłada również budowę siłowni pod chmurką na działce nr 1/11 obr 72 służącej mieszkańcom osiedli Kilińskiego i Millenium. Obiekt umożliwi organizację spędzania aktywnie czasu wolnego.
- wyrównanie terenu wraz z plantowaniem
- wyłożenie terenu trawą rolowaną
- wyłożenie bezpiecznego podłoża pod urządzeniami
- zakup i montaż 4 ławek
- uporządkowanie terenu po wykonanych pracach
- zakup, dostarczenie oraz montaż poszczególnych urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z tablicą informacyjną

Ostatnim elementem projektu jest rozbudowa obiektów sportowych na osiedlu Wojska Polskiego i doposażenie placu zabaw (wraz z odwodnieniem terenu boiska, poprawą oświetlenia oraz doposażenia ławek oraz innej drobnej infrastruktury i realizacja trawiastego boiska do piłki siatkowej oraz dokupienie kilku mniejszych elementów małej architektury i sprzętów na placu zabaw).

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem niniejszego zadania jest modernizacja i budowa nowej infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie wspomnianych osiedli, dzięki czemu nastąpi niewątpliwie wzrost poziomu aktywności mieszkańców, tym samym wzrośnie poziom zadowolenia. Projekt ten wpisuje się w oczekiwania mieszkańców oraz stanowi pewną kontynuację działań inwestycyjnych podejmowanych przez miasto ze środków własnych oraz  ze środo przeznaczonych na poprzednie edycje budżetu obywatelskiego takich jak np. budowa boisk wielofunkcyjnych na osiedlach Wojska Polskiego, Nawojowska i rozbudowy placów zabaw na Wojska Polskiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa nowego placu zabaw (os. Nawojowska)140 000 zł
2Budowa siłowni pod chmurką (os. Millenium i os. Kilińskiego) 100 000 zł
3Rozbudowa obiektów sportowych na os. Wojska Polskiego i doposażenie placu zabaw160 000 zł
Łącznie: 400 000 zł

Modyfikacja wniosku.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Nasze osiedle na sportowo !