Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7-M

7-M. Turniej Piłki Nożnej dla dzieci w wieku 10-12 lat "Sądecka Liga Mistrzów"


Lokalizacja

Boisko sportowe na terenie miasta Nowego Sącza - ustalone w zależności od bieżących możliwości terminowo-organizacyjnych przed rozpoczęciem naboru drużyn do turnieju.

Skrócony opis projektu

Organizacja turnieju piłki nożnej dla dzieci w wieku 10-12 lat pod hasłem "Sądecka Liga Mistrzów", propagującego aktywną formę spędzania wolnego czasu, zdrowy styl życia i dbałość o kondycję fizyczną oraz zasady uczciwej rywalizacji z poszanowaniem zasad fair play.

Opis projektu

Organizacja turnieju piłki nożnej dla dzieci w wieku 10-12 lat pod hasłem "Sądecka Liga Mistrzów".
Nabór do turnieju przebiegał będzie na zasadzie wolnych zgłoszeń drużyn z terenu Miasta Nowego Sącza, podpisanych przez pełnoletniego opiekuna drużyny. Informacja o turnieju oraz zasadach naboru przekazana zostanie zainteresowanym poprzez plakaty przekazane Zarządom Osiedli. O kwalifikacji drużyn do turnieju decydować będzie kolejność zgłoszeń.
W turnieju weźmie udział 8 drużyn liczących 8 zawodników (6 zawodników na boisku + 2 zawodników rezerwowych). Rozgrywki odbywać się będą w formie jednodniowego turnieju. Pierwsza runda rozegrana zostanie w formie rozgrywek w dwóch 4-zespołowych grupach na zasadzie meczów "każdy z każdym", druga runda zaś odbędzie się w formie czterech spotkań decydujących o ostatecznej kolejności w turnieju: drużyny, które zajmą pierwsze miejsca w grupie zagrają o I-II miejsce w turnieju, drużyny, które zajmą drugie miejsca w grupie zagrają o III-IV miejsce w turnieju, drużyny, które zajmą trzecie miejsca w grupie zagrają o V-VI miejsce w turnieju, drużyny, które zajmą czwarte miejsca w grupie zagrają o VII-VIII miejsce w turnieju.
Mecze odbywać się będą w wymiarze czasowym 2 x 7 minut z 2-minutową przerwą. Dla odróżnienia zawodników poszczególnych zespołów każdy z zawodników otrzyma kamizelkę odblaskową w kolorze zielonym lub pomarańczowym odpowiadającym przynależności do danej drużyny.
O kolejności drużyn w grupie decydować będą kolejno: liczba punktów ze wszystkich meczów, w przypadku równej ilości punktów różnica bramek ze wszystkich meczów, a w przypadku dalszej równości większa liczba strzelonych bramek. Jeśli równość zespołów będzie występowała nadal, wówczas o kolejności zadecyduje konkurs rzutów karnych rozegrana pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
W fazie finałowej rozgrywek w przypadku remisu po upływie regulaminowego czasu gry zarządzona zostanie dogrywka w wymiarze czasowym 2 x 2 minuty. Jeśli dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas odbędzie się konkurs rzutów karnych.
Konkurs rzutów karnych odbywał się będzie na zasadzie 5 serii strzałów po jednym zawodniku z każdej z drużyn, a jeśli rozgrywka ta zakończy się remisem, wówczas rzuty karne egzekwowane będą parami na zasadzie strzału jednego zawodnika z każdej z drużyn aż do pary, w której padnie rozstrzygnięcie.
Zwycięzcy turnieju otrzymają nagrody: zawodnicy zespołu z I miejsca puchar dla całej drużyny oraz piłka dla każdego zawodnika, zawodnicy zespołu z II miejsca puchar dla całej drużyny oraz koszulka sportowa dla każdego zawodnika, zawodnicy zespołu z III miejsca puchar dla całej drużyny oraz mini album przedstawiający gwiazdy futbolu dla każdego zawodnika. Specjalną nagrodę w postaci dodatkowego pucharu otrzyma najlepszy strzelec turnieju. Ponadto wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w postaci słodyczy.
Uczestnikom turnieju na czas trwania zawodów zapewnione zostanie ubezpieczenie, opieka medyczna, a także napoje.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem zadania jest upowszechnienie wśród najmłodszych mieszkańców miasta aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz dbałości o zdrowie i kondycję fizyczną poprzez połączenie przyjemnego (sport i piłka nożna jako hobby) z pożytecznym (sport i piłka nożna jako praktyczna forma aktywności fizycznej). W szczególny sposób podczas turnieju zaakcentowana zostanie idea integracji w połączeniu z uczciwą rywalizacją i poszanowaniem zasad fair play. Dzięki temu uczestnicy turnieju będą mogli dostrzec jak ważne jest poszanowanie dla rywala będącego w życiu codziennym rówieśnikiem i kolegą, co w przyszłości zaowocuje uczciwym współzawodnictwem i szacunkiem dla drugiej osoby w dorosłym życiu. Jednocześnie podczas turnieju podkreślona zostanie idea kulturalnego kibicowania nie tylko wśród zawodników, ale także wśród ich rodzin i znajomych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wynajem boiska na potrzeby przeprowadzenia rozgrywek800 zł
2Opłacenie sędziów rozgrywek200 zł
3Opłacenie opieki medycznej dla uczestników turnieju200 zł
4Ubezpieczenie dla uczestników turnieju na czas trwania rozgrywek200 zł
5Napoje dla uczestników turnieju 300 zł
6Nagrody dla zwycięzców, nagrody pocieszenia i pamiątkowe dyplomy dla uczestników turnieju1 800 zł
7Plakaty informujące o turnieju i zasadach zgłoszeń drużyn100 zł
8Kamlizelki odblaskowe dla zawodników50 zł
Łącznie: 3 650 zł

Brak zastrzeżeń

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Turniej Piłki Nożnej dla dzieci w wieku 10-12 lat "Sądecka Liga Mistrzów"