Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 14-D

14-D. "Nowy Sącz przyjazny, życzliwy i przychylny mieszkańcom"


Lokalizacja

Dzielnica I 
Osiedla Helena, Kochanowskiego, Zabełcze

Skrócony opis projektu

Budowa chodników z obrzeżami na ul. Grabowej, Racławickiej, Brodowskiej. Remont wewnętrznych pomieszczeń przy ul. Starowiejskiej 2 wraz z projektem. Modernizacja terenu sportowo -rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Tarnowskiej 109.

Opis projektu

Wyznaczenie i budowa chodnika z obrzeżami:
- na ul. Grabowej (o szerokości 1,5 m, po prawej stronie, patrząc z ul. Barskiej), na odcinku od ul. Barskiej do nieruchomości położonej przy ul. Grabowej 12. (obręb 4, działki nr 3/2, 32/2, 33/2, 32/7 oraz obręb 3 działki nr 29/2).
- na ul. Racławickiej (o szerokości 1,5 m po prawej stronie patrząc z ul. Kochanowskiego), na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Żywieckiej (obręb 15, działki nr 148, 150).
-na ul. Brodowskiej (o szerokości 1,5 m po prawej stronie, patrząc z ul. Racławickiej) na odcinku od ul. Racławickiej do ul. Hallera (obręb 15, działki nr 149/1, 149/2)

Kapitalny remont wewnętrznych pomieszczeń przy ul. Starowiejskiej 2 wraz z projektem. Pomieszczenia przeznaczone dla seniorów, młodzieży oraz Zarządu Osiedla.

Modernizacja terenu sportowo- rekreacyjnego, o powierzchni ok 0,5 ha, znajdującego się wokół Szkoły Podstawowej 6 przy ul. Tarnowskiej 109. Wykonanie następujących prac: wymiana nawierzchni trawiastej na boiskach, montaż bramek do piłki nożnej i słupków do siatkówki oraz wyrównanie chodnika prowadzącego do strefy sportowo- rekreacyjnej.  

Projekt adresowany jest w szczególności do mieszkańców czterech osiedli, wchodzących w skład dzielnicy I. Wychodzi on naprzeciw szczegółowym oczekiwaniom społecznym osób tam zamieszkujących. Obejmuje zarówno budowę nowych jak i remont dotychczasowych ciągów komunikacyjnych dla pieszych oraz remont i modernizację miejsc gdzie Zarządy Osiedli prowadzą różnorodną działalność edukacyjną, sportową, kulturalną i integracyjną adresowaną do dzieci, młodzież, osób dorosłych a także seniorów. Zasadność wnioskowanego zakresu prac poddana była konsultacjom społecznym, uzyskując pełne i jednogłośne poparcie wszystkich Zarządów Osiedli na terenie których przewiduje się wykonanie wnioskowanych zadań.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem realizacji zadania jest powstanie i poprawa infrastruktury miejskiej, dzięki czemu nastąpi wzrost jakości życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa. Projekt ten wpisuje się w oczekiwania mieszkańców os. Helena, Kochanowskiego i Zabełcze.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wyznaczenie i budowa chodników z obrzeżami na ul. Grabowej, Racławickiej, Brodowskiej.185 400 zł
2Kapitalny remont wewnętrznych pomieszczeń przy ul. Starowiejskiej 2 wraz z projektem 100 000 zł
3Modernizacja terenu sportowo -rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Tarnowskiej 109.100 000 zł
Łącznie: 385 400 zł

Modyfikacja wniosku.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
"Nowy Sącz przyjazny, życzliwy i przychylny mieszkańcom"