projekt nr 3-D

3-D. Wielofunkcyjny plac zabaw i boisko dla dzieci, młodzieży i dorosłych


Lokalizacja

działka nr 13/2 obręb 19 przy ul. Sucharskiego

Opis projektu

Wykonanie wielofunkcyjnego placu zabaw i boiska sportowego. Zamontowanie stołów betonowych do tenisa stołowego, szachów. Zamontowanie urządzeń do ćwiczeń rekreacyjnych oraz do zabawy dla dzieci.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Beneficjentami placu zabaw i boiska sportowego będą mieszkańcy z osiedli Barskie, Westerplatte, Gołąbkowice.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wielofunkcyjny plac zabaw i boisko wraz z projektem zagospodarowania terenu. Wykonanie modernizacji istniejącego boiska. Zamontowanie urządzeń do ćwiczeń siłowych, stołów betonowych do tenisa stołowego i szachów. Wykonanie chodników i oświetlenia. 400 000 zł