projekt nr 2

2. Naprawa, modernizacja ulicy Jamnickiej


Lokalizacja

Ul. Jamnicka

Skrócony opis projektu

Naprawa, budowa od nowa ulicy Jamnickiej w Nowym Sączu

Opis projektu

Wykonanie nowej nawierzchnie, pobocza i chodników.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Ulica Jamnicka mimo iż znajduje się w mieście jest w stanie którego powstydziły by się nawet biedne obszary wiejskie. Mimo jej położenia i wielkości ruchu na niej nie jest remontowana od lat. Drobne prace naprawcze bardziej irytują mieszkańców niż faktycznie poprawiają jej stan. Częste uszkodzenia pojazdów jak również bezpieczeństwo pieszych jest wystarczającym powodem do przeprowadzenia remontu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1droga1 zł
2chodniki1 zł
Łącznie: 2 zł

Stanowisko Zespołu Weryfikującego negatywne. Zadanie odrzucone. § 13 ust. 1 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Nowego Sącza - realizacja zadania wymaga poniesienia nakładów finansowych przekraczających kwotę 400 000,00 zł - pulę środków przeznaczonych na realizację pojedynczego zadania w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok.