projekt nr 3

3. "Radosny i bezpieczny maluch w czasie wolnym i w drodze do przedszkola i szkoły"


Lokalizacja

Placu zabaw- os. Nawojowska (działka nr 3/6 ob. 95);
Przejść dla pieszych:Freislera - Traugutta; Reguły - Gorzkowska; 29 Listopada-koło szkoły;
Miejskie Przedszkole nr 14 w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 9 (działka nr 14/7 obr. 72);
Modernizacja i przebudowa wjazdu i parkingu przy cmentarzu przy ul. Stolarskiej - os. KIlińskiego - (działka nr 108/1, 108/2 ob. 73)

Skrócony opis projektu

Budowa placu zabaw na os. Nawojowska, w tym montaż urządzeń zabawowych, karuzeli, koszy, ławek. Modernizacja 3 przejść dla pieszych na os. Nawojowska i os. Gorzków. Wymiana i modernizacja ogrodzenia wraz z oświetleniem i monitoringiem (Miejskie Przedszkole nr 14-os. Millenium). Modernizacja i przebudowa małego parkingu z wejściem na cmentarz komunalny wraz z doświetleniem (os. Kilińskiego).

Opis projektu

Celem zadania jest budowa nowego placu zabaw (na os. Nawojowska) na działce nr 3/6 obr. 95. Wykonane zostaną m.in. następujące prace:
- tablica informacyjna (wraz ze słupem ogłoszeniowym)
- urządzenia do placu zabaw (przykładowe):
• Zestaw nr 1634 (Buglo)
• Zestaw nr 5027 (Buglo)
• Karuzela (Buglo)
• 2 sztuki małych pojedynczych zabawek (Buglo-mini)
• 2x kosz
• 5 ławek
-podłoże placu zabaw będzie wykonane z trawy.

Ponadto celem jest również modernizacja przejścia dla pieszych w rejonach ul. 29 Listopada (koło szkoły) pod kątem dodatkowego oświetlenia (od góry) oraz kolorowe oznakowanie pasów wraz z sygnalizatorami przy przejściu.

Kolejnym zadaniem przewidzianym w projekcie jest wymiana i modernizacja ogrodzenia Miejskiego Przedszkola nr 14 na os. Millenium wraz z dodatkowym oświetleniem i monitoringiem. Ogrodzenie o długości 226 mb wraz z bramą wjazdową i dwoma furtkami. Zadanie to zapewni wzrost bezpieczeństwa dzieci bawiących się na terenie przedszkola oraz pozwoli zwiększyć poziom doświetlenia terenu przedszkola i otoczenia w godzinach wieczornych.

Następnym elementem projektu jest dokonanie modernizacji i przebudowy małego parkingu wraz z wejściem na cmentarz komunalny od strony ul. Stolarskiej (os. Kilińskiego) wraz z jego doświetleniem. Wspomniane przejście jest bardzo uczęszczane przez rodziców, dziadków, którzy wraz ze swoimi pociechami udają się na skróty do placówek oświatowych lub na spacery. Działki nr 108/1, 108/2 ob. 73.

Ostatnim elementem jest modernizacja dwóch bardzo ruchliwych przejść dla pieszych na styku ul. Freislera - ul. Traugutta oraz ul. Reguły - ul. Gorzkowska (przejście do supermarketu) pod kątem dodatkowego oświetlenia (od góry) oraz kolorowe oznakowanie pasów wraz z sygnalizatorami przy przejściu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem przedstawionych zadań jest  zwiększenie poziomu bezpieczeństwa zarówno w ruchu pieszych (w szczególności dzieci) jaki i zwiększenie bezpieczeństwa naszych pociech na terenie i w drodze do przedszkoli, szkół oraz w czasie spędzania wolnych chwil z bliskimi na terenie Naszych Osiedli. Projekt ten wpisuje się w oczekiwania mieszkańców oraz stanowi pewną kontynuację działań inwestycyjnych podejmowanych przez miasto ze środków własnych. Beneficjentem głównym projektu będą dzieci wraz ze swoimi rodzinami.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa nowego placu zabaw (os. Nawojowska) 104 000 zł
2Modernizacja 3 przejść dla pieszych (os. Nawojowska oraz os. Gorzków) 72 000 zł
3Wymiana i modernizacja ogrodzenia wraz z oświetleniem i monitoringiem (MP nr 14 - os. Millenium) 124 000 zł
4Modernizacji i przebudowy małego parkingu wraz z wejściem na cmentarz komunalny wraz z jego doświetleniem (os. Kilińskiego)100 000 zł
Łącznie: 400 000 zł

Stanowisko Zespołu Weryfikującego pozytywne. Zadanie przyjęte pod głosowanie.