projekt nr 5

5. „Zdrowe maluchy” – zakup urządzeń oczyszczających powietrze do przedszkoli na terenie dzielnicy I


Lokalizacja

1) Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK" w Nowym Sączu ul. Żywiecka 72, 33-300 Nowy Sącz
2) Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek im. Świętej Rodziny w Nowym Sączu ul. Długosza 53, 33-300 Nowy Sącz
3) Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka "Magia" w Nowym Sącz ul. Urocza 27, 33-300 Nowy Sącz
4) Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "AKADEMIA MALUSZKA" w Nowym Sączu ul. Krakowska 91 a , 33-300 Nowy Sącz
5) Niepubliczne Przedszkole "Tęczowy Ogród " w Nowym Sączu ul. Banacha 33, 33-300 Nowy Sącz;
6) Lokomotywa -Niepubliczne przedszkole w Nowym Sączu (oddział na ul. Jagiellońskiej)
7) Zespół Wychowania Przedszkolnego  " DOMEK PRZEDSZKOLACZKA " w Nowym Sączu ul. H. Kołłątaja 13,

Skrócony opis projektu

Zakup urządzeń oczyszczających powietrze do następujących przedszkoli niepublicznych w Nowym Sączu tj.: „PROMYCZEK”; Zgromadzenia Sióstr Felicjanek im. Świętej Rodziny; Akademii Przedszkolaka „MAGIA”; „AKADEMIA MALUSZKA”; „Tęczowy Ogród”; „Lokomotywa” przy ul. Jagiellońskiej; Dom Przedszkolaczka przy ul. Kołłątaja.

Opis projektu

Zakup urządzeń oczyszczających powietrze do następujących przedszkoli niepublicznych w Nowym Sączu tj.:
1) Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK" w Nowym Sączu ul. Żywiecka 72, 33-300 Nowy Sącz
2) Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Felicjanek im. Świętej Rodziny w Nowym Sączu ul. Długosza 53, 33-300 Nowy Sącz
3) Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka "Magia" w Nowym Sącz ul. Urocza 27, 33-300 Nowy Sącz
4) Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "AKADEMIA MALUSZKA" w Nowym Sączu ul. Krakowska 91 a , 33-300 Nowy Sącz
5) Niepubliczne Przedszkole "Tęczowy Ogród " w Nowym Sączu ul. Banacha 33, 33-300 Nowy Sącz;
6) Lokomotywa -Niepubliczne przedszkole w Nowym Sączu (oddział na ul. Jagiellońskiej)
7) Zespół Wychowania Przedszkolnego  " DOMEK PRZEDSZKOLACZKA " w Nowym Sączu ul. H. Kołłątaja 13,

Zgodnie z informacją powyżej w ramach projektu zostanie zakupionych 7 urządzeń oczyszczających powietrze po jednym do każdego z przedszkoli.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Zakup urządzeń oczyszczających powietrze jest działaniem doraźnym, przewidzianym na kilka lat – do czasu aż powietrze w Nowym Sączu i Małopolsce nie będzie spełniać odpowiednich standardów. Według wytycznych Programu Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego, region powinien do 2023 r. osiągnąć dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w powietrzu: pyłu PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu i ozonu.

Kupno urządzeń oczyszczających powietrze dla przedszkoli jest praktyką w innych miastach np. w Krakowie. Zakup urządzeń oczyszczających powietrze przyczyni się do poprawy zdrowia najmłodszych dzieci w okresie jesienno - zimowym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1 7 urządzeń oczyszczających powietrze (jedno 1 500 zł) 10 500 zł

Stanowisko Zespołu Weryfikującego pozytywne. Zadanie przyjęte pod głosowanie.