projekt nr 7

7. „Zdrowe maluchy” – zakup urządzeń oczyszczających powietrze do przedszkoli na terenie dzielnicy III


Lokalizacja

1) Niepubliczne Domowe Przedszkole Integracyjne w Nowym Sączu ul. Krajewskiego 2,  33-300 Nowy Sącz
2) Niepubliczne Domowe Przedszkole Integracyjne w Nowym Sączu ul. ul. Traugutta 44, 33-300 Nowy Sącz
3) Przedszkole "DANAPIS" w Nowym Sączu  ul. Królowej Jadwigi 41, 33-300 Nowy Sącz
4) Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kraina Marzeń " w Nowym Sączu ul. Grunwaldzka 176, 33-300 Nowy Sącz
5) Lomomotywa - Niepubliczne Przedszkole nr 2 w Nowym Sączu
6) Zespół Wychowania Przedszkolnego  "DOMEK PRZEDSZKOLACZKA " w Nowym Sączu ul. I Brygady 73,  33-300 Nowy Sącz

Skrócony opis projektu

Zakup urządzeń oczyszczających powietrze do przedszkoli niepublicznych w Nowym Sączu tj.: Domowe Przedszkole Integracyjne przy ul. Krajewskiego i ul. Traugutta, „DANAPIS”, przedszkole muzyczne „Kraina Marzeń przy ul. Grunwaldzkiej; Przedszkole nr 2 „Lokomotywa”, Dom Przedszkolaczka przy ul. I Brygady.

Opis projektu

Zakup urządzeń oczyszczających powietrze do przedszkoli niepublicznych w Nowym Sączu z dzielni III tj.:

1) Niepubliczne Domowe Przedszkole Integracyjne w Nowym Sączu ul. Krajewskiego 2,  33-300 Nowy Sącz
2) Niepubliczne Domowe Przedszkole Integracyjne w Nowym Sączu ul. ul. Traugutta 44, 33-300 Nowy Sącz
3) Przedszkole "DANAPIS" w Nowym Sączu  ul. Królowej Jadwigi 41, 33-300 Nowy Sącz
4) Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kraina Marzeń " w Nowym Sączu ul. Grunwaldzka 176, 33-300 Nowy Sącz
5) Lomomotywa - Niepubliczne Przedszkole nr 2 w Nowym Sączu
6) Zespół Wychowania Przedszkolnego  "DOMEK PRZEDSZKOLACZKA " w Nowym Sączu ul. I Brygady 73,  33-300 Nowy Sącz

Zgodnie z informacją powyżej w ramach projektu zostanie zakupionych 6 urządzeń oczyszczających powietrze po jednym do każdego z przedszkoli.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Zakup urządzeń oczyszczających powietrze jest działaniem doraźnym, przewidzianym na kilka lat – do czasu aż powietrze w Nowym Sączu i Małopolsce nie będzie spełniać odpowiednich standardów. Według wytycznych Programu Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego, region powinien do 2023 r. osiągnąć dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w powietrzu: pyłu PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu i ozonu.

Kupno urządzeń oczyszczających powietrze dla przedszkoli jest praktyką w innych miastach np. w Krakowie. Zakup urządzeń oczyszczających powietrze przyczyni się do poprawy zdrowia najmłodszych dzieci w okresie jesienno - zimowym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
16 urządzeń oczyszczających powietrze (jedno urządzenie 1 500 zł)9 000 zł

Stanowisko Zespołu Weryfikującego pozytywne. Zadanie przyjęte pod głosowanie.