projekt nr 8

8. „Zdrowe maluchy” – zakup urządzeń oczyszczających powietrze do przedszkoli na terenie dzielnicy IV


Lokalizacja

1) Przedszkole Niepubliczne "WESOŁE SKRZATY" w Nowym Sączu, ul. Gen. Grota Roweckiego 11, 33-300 Nowy Sącz
2) Niepubliczne Katolickie Przedszkole "Ochronka" im. Bł.Edmunda Bojanowskiego w Nowym Sączu ul. Dąbrówki 32, 33-300 Nowy Sącz
3) Katolickie Niepubliczne Przedszkole im. Ojca Pio w Nowym Sączu ul. Węgierska 216, 33-300 Nowy Sącz
4) Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kraina Marzeń " w Nowym Sączu ul. Radziecka 18, 33-300 Nowy Sącz
5) Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Misiek" w Nowym Sączu ul. Zakładników 11 , 33-300 Nowy Sącz
6) Niepubliczne Przedszkole "Carissimus" w Jezuickim Centrum Edukacji  ul. Karłowicza 1, 33-300 Nowy Sącz
7) Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Nowym Sączu  ul. Barbackiego 81, 33-300 Nowy Sącz
8) Lokomotywa - Niepubliczne Przedszkole w Nowym Sącz  ul. Łokietka 7, 33-300 Nowy Sącz
9) Zespół Wychowania Przedszkolnego  " DOMEK PRZEDSZKOLACZKA " w Nowym Sączu ul. M. Reja 18
10) Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny AutoSTOP, ul. Św. Kunegundy 16, 33-300 Nowy Sącz

Skrócony opis projektu

Zakup urządzeń oczyszczających powietrze do przedszkoli niepublicznych w Nowym Sączu tj.: przedszkole „WESOŁE SKRZATY”; „OCHRONKA”; im. Ojca Pio; „Kraina Marzeń przy ul. Radzieckiej; „Carissimus”; przedszkole i żłobek „Misiek”; „BAJKA”; „Lokomotywa” przy ul. Łokietka; punkt przedszkolny AutoSTOP; Dom Przedszkolaczka-ul. Reja.

Opis projektu

Zakup urządzeń oczyszczających powietrze do przedszkoli niepublicznych w Nowym Sączu z dzielnicy IV tj.:

1) Przedszkole Niepubliczne "WESOŁE SKRZATY" w Nowym Sączu, ul. Gen. Grota Roweckiego 11, 33-300 Nowy Sącz
2) Niepubliczne Katolickie Przedszkole "Ochronka" im. Bł.Edmunda Bojanowskiego w Nowym Sączu ul. Dąbrówki 32, 33-300 Nowy Sącz
3) Katolickie Niepubliczne Przedszkole im. Ojca Pio w Nowym Sączu ul. Węgierska 216, 33-300 Nowy Sącz
4) Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kraina Marzeń " w Nowym Sączu ul. Radziecka 18, 33-300 Nowy Sącz
5) Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Misiek" w Nowym Sączu ul. Zakładników 11 , 33-300 Nowy Sącz
6) Niepubliczne Przedszkole "Carissimus" w Jezuickim Centrum Edukacji  ul. Karłowicza 1, 33-300 Nowy Sącz
7) Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Nowym Sączu  ul. Barbackiego 81, 33-300 Nowy Sącz
8) Lokomotywa - Niepubliczne Przedszkole w Nowym Sącz  ul. Łokietka 7, 33-300 Nowy Sącz
9) Zespół Wychowania Przedszkolnego  " DOMEK PRZEDSZKOLACZKA " w Nowym Sączu ul. M. Reja 18
10) Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny AutoSTOP, ul. Św. Kunegundy 16, 33-300 Nowy Sącz


Zgodnie z informacją powyżej w ramach projektu zostanie zakupionych 14 urządzeń oczyszczających powietrze po jednym do każdego z przedszkoli.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Zakup urządzeń oczyszczających powietrze jest działaniem doraźnym, przewidzianym na kilka lat – do czasu aż powietrze w Nowym Sączu i Małopolsce nie będzie spełniać odpowiednich standardów. Według wytycznych Programu Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego, region powinien do 2023 r. osiągnąć dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w powietrzu: pyłu PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu i ozonu.

Kupno urządzeń oczyszczających powietrze dla przedszkoli jest praktyką w innych miastach np. w Krakowie. Zakup urządzeń oczyszczających powietrze przyczyni się do poprawy zdrowia najmłodszych dzieci w okresie jesienno - zimowym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
110 urządzeń oczyszczających powietrze (jedno urządzenie 1 500 zł)15 000 zł

Stanowisko Zespołu Weryfikującego pozytywne. Zadanie przyjęte pod głosowanie.