projekt nr 14

14. Budowa budynku użyteczności publicznej na osiedlu Poręba Mała.


Lokalizacja

Działka nr 188 obr. 115 przy ulicy Mała Poręba w Nowym Sączu.

Skrócony opis projektu

Budowa wielofunkcyjnego budynku wraz z infrastrukturą techniczną o przeznaczeniu społeczno - kulturalno - sportowym przy ul. Mała Poręba, dla seniorów, młodzieży i dzieci z os. Poręba Mała. W budynku będzie miał siedzibę Zarząd Osiedla Poręba Mała.

Opis projektu

Zadanie zakłada budowę na terenie działki o numerze ewid. 188 obr. 115, wolnostojącego, wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Proponowany budynek przedstawiono jako zwartą bryłę wydłużonego prostokąta (załącznik pdf). Konstrukcja murowana, wysunięte  okapy, kondygnacja nadziemne + częściowe poddasze. Budynek kryty dachem dwuspadowym o spadku 37°. Konstrukcja dachu  drewniana. Ilość pomieszczeń przeznaczonych do użytku to:
1) duża sala
2) pomieszczenie kuchenno - gospodarcze
3) toaleta
4) szatnia
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, gdyż całość znajduje się na jednym poziomie. W budynku zostanie również ulokowane biuro Zarządu Osiedla Poręba Mała. Budynek będzie dostępny dla mieszkańców przez cały rok. Budynek będzie służył również do organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalno - sportowych szczególnie w okresie letnim w związku z bezpośrednim dostępem do placu sportowo rekreacyjnego. Budynek będzie również wykorzystywany przez Zarząd Osiedla Poręba Mała do wypełniania zadań statutowych osiedla oraz miasta Nowego Sącza.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Osiedle posiada blisko 2800 mieszkańców, jest drugim co do wielkości powierzchni. Osiedle nie posiada jakiegokolwiek budynku który mógłby służyć mieszkańcom w celu integracji. Propozycja budowy to zebranie wielu zgłoszeń mieszkańców którzy widzą taka potrzebę. Również dzieci i młodzież będą miały możliwość wypełnienia czasu wolnego uczęszczając na różnego rodzaju zajęcia i kółka zainteresowań. Budynek znajduje się w centralnej części osiedla ma bezpośredni dostęp do drogi głównej oraz jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych którzy na naszym osiedlu nie posiadają żadnej infrastruktury która może im służyć. Budynek zaprojektowany jest na działce miejskiej gdzie plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zabudowę usługową.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej (szacunkowe koszty w załączeniu)400 000 zł

Stanowisko Zespołu Weryfikującego pozytywne. Zadanie przyjęte pod głosowanie.