projekt nr 17

17. Doposażenie placu zabaw na os. Nawojowska oraz budowa placów zabaw na osiedlach: Wojska Polskiego i Zawada w celu zabawy dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi w Dzielnicy III


Lokalizacja

Dzielnica III na osiedlach: Wojska Polskiego- działka 6/35, obręb 068,  Nawojowska- 15/3, obręb 096, Zawada- działka 443, obręb 116

Skrócony opis projektu

Doposażenie placu zabaw na os. Nawojowska w karuzele i huśtawki oraz budowa placów zabaw na osiedlach: Wojska Polskiego i Zawada w celu umożliwienia zabawy dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi w Dzielnicy III. Zarówno huśtawki jak i karuzele będą dostosowane do korzystania z nich przez osoby na wózkach inwalidzkich oraz niepotrafiące samodzielnie usiąść.

Opis projektu

Projekt obejmuje doposażenie istniejących placów zabaw w karuzele i huśtawki, które umożliwią korzystanie z nich dzieciom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach i tym, które nie potrafią samodzielnie usiąść.
Projekt obejmuje ustawienie takich huśtawek na  placach zabaw, z których jeden położony jest w pobliżu ośrodka prowadzącego zajęcia dla osób niepełnosprawnych. Rozbudowane ogólnodostępne place zabaw spełniłyby rolę społeczną, jaką jest integracja społeczności doświadczonej niepełnosprawnością z osobami zdrowymi.
Proponowane urządzenia:
· Huśtawka z koszem dla osób niepełnosprawnych;
· Huśtawka wahadłowa z siedziskiem podłużnym typu bocianie gniazdo, umożliwia huśtanie się w pozycji leżącej, umożliwi ona zabawę dzieciom nie potrafiącym samodzielnie usiąść na huśtawce.
· Karuzela - umożliwia jednoczesne korzystanie przez 2 osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz 4 osób siedzących na ławeczkach. Każda z osób będąca wewnątrz karuzeli może wprawić karuzelę w ruch obrotowy lub ją zatrzymać używając talerzyka napędowego umieszczonego w centralnej części karuzeli.
Place zabaw z takimi huśtawkami pozwolą dzieciom niepełnosprawnym cieszyć się z zabawy razem ze zdrowymi rówieśnikami. Dzięki takim huśtawkom i karuzelom rodzice dzieci niepełnosprawnych nie będą już omijać placów zabaw, ponieważ będą mogli zaproponować zabawę również swoim dzieciom. Co więcej, dzieci poruszające się na wózkach nie będą już tylko obserwatorami zabaw swoich sprawnych rówieśników.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Projekt umożliwi rozwijanie w naszym mieście idei integracji społecznej, da również szansę na korzystanie z miejskich placów zabaw nie tylko rodzinom z dziećmi zdrowymi, ale także z dziećmi poruszającymi się na wózkach inwalidzkich. Umieszczenie karuzel i huśtawek dla niepełnosprawnych podniesie jakość życia dzieci niepełnosprawnych, dając im szansę na aktywne spędzanie czasu razem ze zdrowymi rówieśnikami. Dzieciom z niepełnosprawnością trudno skorzystać z propozycji ogólnodostępnych placów zabaw, a na takim placu mogą się razem bawić z innymi dziećmi. Realizacja projektu sprawi, że zniknie kolejna bariera oddzielająca osoby zdrowe od niepełnosprawnych. Wspólna zabawa dzieci zdrowych i niepełnosprawnych pozytywnie wpłynie na szeroko rozumianą integrację. Dzieci od najmłodszych lat będą mogły się uczyć, że inne nie znaczy gorsze i że razem możemy więcej. Realizacja projektu wpłynie także pozytywnie na postrzeganie naszego miasta jako miejsca przyjaznego dla osób niepełnosprawnych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Plac zabaw - os. Wojska Polskiego (wyposażenie w urządzenia zabawowe; wykonanie ogrodzenia, podłoża, dokumentacja projektowa)130 000 zł
2Plac zabaw - os. Zawada (wyposażenie w urządzenia zabawowe; wykonanie ogrodzenia, podłoża, dokumentacja projektowa)120 000 zł
3Plac zabaw - os. Nawojowska (wyposażenie w urządzenia zabawowe; wykonanie podłoża, dokumentacja projektowa)93 000 zł
Łącznie: 343 000 zł

Stanowisko Zespołu Weryfikującego pozytywne. Zadanie przyjęte pod głosowanie.