projekt nr 20

20. Wykonanie projektu oraz budowa parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z wykonaniem podbudowy


Lokalizacja

ul. Korzeniowskiego (działka 6/36 w obrębie 68)

Skrócony opis projektu

Wykonanie projektu oraz budowa parkingu przy ul. Korzeniowskiego na os. Wojska Polskiego dla samochodów osobowych w liczbie ok. 30 szt., w tym: wykonanie dokumentacji do budowy parkingu, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, wykonanie podbudowy, ułożenie kostki brukowej o grubości 8 cm.

Opis projektu

Wykonanie projektu oraz budowa parkingu przy ul. Korzeniowskiego na os. Wojska Polskiego dla samochodów osobowych w liczbie ok. 30 szt. Wykonanie dokumentacji na budowę parkingu, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, wykonanie podbudowy, ułożenie kostki brukowej gr 8 cm.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Od momentu powstania Osiedla Wojska Polskiego tj ok. 25 lat temu teren znajdujący się na działce nr 6/36 w obrębie 68 nie jest zagospodarowany. W chwili obecnej Osiedle boryka się z brakiem miejsc postojowych. Wykonanie tego zadania pozwoli na utworzenie ok. 30 miejsc parkingowych a tym samym poprawi warunki życia mieszkańców osiedla. Obecnie samochody parkują na tym terenie w błocie lub w kurzu, który unosi się z nieutwardzonego placu osiadając na oknach i elewacji sąsiadujących budynków.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie dokumentacji technicznej 8 000 zł
2Wykonanie parkingu325 450 zł
Łącznie: 333 450 zł

Stanowisko Zespołu Weryfikującego pozytywne. Zadanie przyjęte pod głosowanie.