projekt nr 23

23. Wykonanie ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego placu zabaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Osiedlu Kaduk przy ul. Grunwaldzkiej oraz siłowni na wolnym powietrzu


Lokalizacja

przy ul. Grunwaldzkiej (działka nr 19/11 i 19/7 w obr 103)

Skrócony opis projektu

Montaż na bezpiecznym podłożu 5 urządzeń do ćwiczeń siłowych oraz budowa ogrodzonego i oświetlonego placu zabaw, wyposażonego w wielofunkcyjny zestaw zabawowy, piaskownicę, zjeżdżalnie, huśtawki, bujaki, karuzelę oraz ławki i kosze na śmieci przy ul. Grunwaldzkiej na działce nr 19/11 i 19/7 w obrębie 103.

Opis projektu

Pomysł projektu obejmuje budowę bezpiecznego tj. ogrodzonego i monitorowanego placu zabaw i siłowni zewnętrznej na osiedlu Kaduk przy ul. Grunwaldzkiej wyposażonego dodatkowo  w ławki i kosze na śmieci oraz oświetlonego latarniami parkowymi. Nawierzchnia placu będzie w większości trawiasta oraz z bezpiecznego PU. Z uwagi na fakt, iż będzie to jedyny taki plac zabaw na osiedlu Kaduk, zapewni on rozrywkę i aktywne wypełnienie wolnego czasu dzieciom, rodzicom i osobom starszym ze wszystkich pobliskich osiedli. Warto zaznaczyć, iż w podobnym standardzie plac zabaw można znaleźć dopiero na os. Dąbrówka, dlatego potrzeby wykonania tej inwestycji w miejscu gdzie jest tak dużo dzieci nie trzeba dalej rozwijać i argumentować. W ramach prac wykonana będzie m.in. nawierzchnia placu zabaw, trawnik, ogrodzenie, zamontowane urządzenia, siłownia dla seniora, ławki i kosze.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Brak w okolicy ogólnodostępnego, bezpiecznego placu zabaw dla dzieci oraz innych atrakcji dla młodzieży i dorosłych takich jak siłownia pod chmurką. Na realizacji wyżej opisanego przedsięwzięcia skorzystają przede wszystkim rodziny z dziećmi oraz osoby starsze dla których powstanie miejsce do zabawy i aktywnego wypoczynku. W najbliższej okolicy brak jest takiego miejsca i urządzeń pełniących rolę rekreacyjną przez co mieszkańcy musza dowozić swoje dzieci na inne odległe place zabaw.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt zadania 10 000 zł
2Wykonanie placu zabaw390 000 zł
Łącznie: 400 000 zł

Stanowisko Zespołu Weryfikującego pozytywne. Zadanie przyjęte pod głosowanie.