projekt nr 24

24. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie osiedla Barskie


Lokalizacja

ul. Broniewskiego - Lwowska (boisko międzyosiedlowe -działka nr 21/33 obr 19)

Skrócony opis projektu

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 24 m x 44 m, na os. Barskie przy ul. Broniewskiego. Wykonanie odwodnienia, oświetlania i fragmentu  ogrodzenia.

Opis projektu

Powstanie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Broniewskiego obr 19 dz. 21/33.
Obecne boisko między blokami na os. Broniewskiego wymaga całkowitej modernizacji ze względu na stan i stopień bezpieczeństwa. W związku z powyższym w ramach projektu należy przeprowadzić następujące działania: wykonać projekt zadania, prace demontażowe i montażowe, dostarczyć i zamontować elementy wyposażenia boiska, odwodnić boisko, zamontować ławki, wykonać place z kostki, oświetlić i częściowo ogrodzić boisko.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Boisko na terenie Osiedla Broniewskiego w Nowym Sączu służy nie tylko do spędzania wolnego czasu. Teren ten cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży, która wykorzystuje je do różnego typu gier zespołowych, np. piłki nożnej, ręcznej, koszykówki.  Niestety wieloletnie intensywne wykorzystywanie w/w boiska nadwyrężyło jego stan techniczny. W związku z tym obniżył się poziom bezpieczeństwa. Nierówna nawierzchnia sprzyja powstaniu w czasie rozgrywek kontuzji wśród użytkowników. Ponieważ dla mieszkańców priorytetem jest zapewnienie młodzieży i dzieciom miejsca w którym w sposób bezpieczny będą mogli spędzać swój wolny czas. Uważamy iż w/w inwestycja jest przyszłościowa i zapewni komfort, rekreację i bezpieczeństwo użytkownikom i głównym odbiorcom czyli dzieciom i najmłodszym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt zadania30 000 zł
2Prace demontażowe40 000 zł
3Prace montażowe40 000 zł
4Dostawa i montaż elementów wyposażenia boiska 55 000 zł
5Odwodnienie boiska 75 000 zł
6Montaż ławek i placów z kostki 50 000 zł
7Oświetlenie zewnętrzne60 000 zł
8Częściowe ogrodzenie 50 000 zł
Łącznie: 400 000 zł

Stanowisko Zespołu Weryfikującego pozytywne. Zadanie przyjęte pod głosowanie.