projekt nr 25

25. "Aby w Nowym Sączu chciało się żyć"


Lokalizacja

Dzielnica I (Osiedla: Helena; Kochanowskiego, Przetakówka, Zabełcze):
-  siłownia na powietrzu przy ulicy Witosa na działce o numerze ewidencyjnym 18/11 lub na działce 16/7,
-  plac rekreacyjny przy ul. Żywieckiej na działce 96/9 obręb 20.  
- ogrodzenie - Szkoła Podstawowa nr 6, przy ul. Tarnowskiej 109;
-  remontu  pomieszczeń przy ul. Starowiejskiej 2,

Skrócony opis projektu

Budowa siłowni na powietrzu przy ul. Witosa (6 urządzeń). Modernizacja istniejącego przy ul. Żywieckiej placu zabaw poprzez wymianę  urządzeń i wykonanie bezpiecznej nawierzchni. Remont i modernizacja części budynku przeznaczonego dla seniorów, młodzieży i zarządu osiedla przy ul. Starowiejskiej 2. Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Tarnowskiej.

Opis projektu

Wnioskowane zadanie obejmuje:
- budowę małej siłowni na powietrzu w skład której wchodzić będzie 6 urządzeń, tuż obok ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Witosa na działce o numerze ewidencyjnym 18/11 lub na działce 16/7,
-  budowę nowego placyku rekreacyjnego przy ul. Żywieckiej na działce 96/9 obręb 20.  Wnioskowany zakres działań obejmować powinien: modernizacja istniejącego placu zabaw, polegająca na wymianie istniejących urządzeń na nowe wraz z montażem bezpiecznej nawierzchni;
- ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej nr 6, przy ul. Tarnowskiej 109;
- kontynuację rozpoczętego remontu kapitalnego pomieszczeń przeznaczone dla seniorów, młodzieży oraz Zarządu Osiedla przy ul. Starowiejskiej 2,

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Uważamy, że w Nowym Sączu brakuje miejsc gdzie miło, bezpiecznie można spędzać wolny czas. Chcemy to zmienić, aby w Nowym Sączu chciało się żyć. Wnioskujemy o budowę miejsc rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zależy nam na tym, aby na naszych osiedlach powstawały nowe place zabaw, siłownie, drogi, by wyremontowano miejsca gdzie w godnych warunkach spotykać mogą się mieszkańcy. Chcemy także by nasze dzieci w szkołach były bezpieczne. Projekt adresowany jest w szczególności do mieszkańców czterech osiedli wchodzących w skład dzielnicy I. Wychodzi on naprzeciw szczególnym oczekiwaniom społecznym osób tam zamieszkujących. Zasadność wnioskowanego zakresu prac poddana była konsultacjom społecznym, uzyskując pełne i jednogłośne poparcie  Zarządów Osiedli na terenie, których przewiduje się wykonanie wnioskowanych zadań. Celem realizacji zadania jest powstanie i poprawa infrastruktury miejskiej, dzięki czemu nastąpi wzrost jakości życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa małej siłowni na powietrzu wyposażonej w 6 urządzeń do ćwiczeń 79 500 zł
2Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Żywieckiej106 500 zł
3Remont części budynku przy ul. Starowiejskiej 102 000 zł
4Ogordzenie terenu przy Szkole Podstawowej nr 6112 000 zł
Łącznie: 400 000 zł

Stanowisko Zespołu Weryfikującego pozytywne. Zadanie przyjęte pod głosowanie.