projekt nr 27

27. Montaż oświetlenia oraz zakup i montaż kontenerów szatniowo-socjalnych na stadionie MOSIR "Piątkowa" przy ul. Lwowskiej


Lokalizacja

Stadion MOSiR "Piątkowa" ul. Lwowska w Nowym Sączu, nr działek 367, 368, 373/1, obr. 123

Skrócony opis projektu

Montaż oświetlenia na boisku głównym oraz treningowym oraz zakup i montaż 8 kontenerów szatniowo-socjalnych na stadionie MOSIR "Piątkowa" przy ul. Lwowskiej, po wcześniejszym wyburzeniu istniejącego budynku. Jedna część kontenerów będzie pełnić funkcje szatni z dostępem do łazienek, natomiast druga będzie stanowić zaplecze socjalne umożliwiające organizację imprez sportowo- rekreacyjnych.

Opis projektu

W ramach projektu sporządzona będzie dokumentacja techniczna. Następnie zaplanowano wymianę złącza kablowego umożliwiającego podłączenie oświetlenia na 2 boiskach piłkarskich. Wykopane zostaną rowy na kable o szerokości dna 0.4 m i głębokości do 0,6 m w gruncie za pomocą koparko-spycharki. Po ułożeniu kabli w wykopie, nastąpi założenie rur ochronnych i zasypanie wykopanych rowów. Zamontowane będzie 8 słupów osiedleniowych na każdym z 2 boisk piłkarskich znajdujących się na obiektach MOSiR „Piątkowa”, a na każdym słupie będą montowane po 3 komplety projektorów świetlnych. Następnie zamontowane będzie uziemienie poprzez układanie płaskownika i wykonane pomiary linii kablowej, obwodu elektrycznego i instalacji uziemiającej ochronnej.
Na przygotowanym terenie stanie 8 kontenerów szatniowo-socjalnych każdy o wymiarach dł.6058 mm i szer: 2438 mm. Kontenery będą ułożone na 2 poziomach, 4 na parterze i 4 na piętrze. Na parterze kontenery będą pełnić funkcje szatni z dostępem do toalet i pryszniców. Na piętrze kontenery będzie można wykorzystać do celów kulturowych i organizacji spotkań również z dostępem do toalety i prysznica.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Projekt odpowiada na zwiększone zainteresowanie piłką nożną, a w szczególności coraz większy pęd młodych ludzi do tego sportu co spowodowane jest sukcesami osiąganymi przez Reprezentację Polski w ostatnim czasie. Pragniemy zwiększyć możliwości treningowe dla dzieci i młodzieży z akademii piłkarskich i klubów piłkarskich z Nowego Sączą, poprzez możliwość treningu w godzinach wieczornych. Duże znaczenie ma to w okresie jesiennym kiedy dzień jest krótszy i ze względu na to nie ma możliwości rozwoju sportowego. Jednocześnie chcemy ulepszyć bazę socjalną tak aby każdy zawodnik mógł się spokojnie przebrać, przygotować do treningu a następnie po zakończeniu zajęć wziąć prysznic i pójść w dobrym nastroju do domu. W tym celu chcemy zakupić kontenery szatniowo - socjalne. Z obiektów na MOSIR „Piątkowa” korzystają takie kluby sportowe jak: Piątkowa, Chruślice, Dunajec, Sandecja i inne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Montaż oświetlenia95 000 zł
2Zakup kontenerów275 000 zł
3Wyburzenie istniejącego obiektu 30 000 zł
Łącznie: 400 000 zł

Stanowisko Zespołu Weryfikującego pozytywne. Zadanie przyjęte pod głosowanie.