projekt nr 30

30. Terapia, edukacja, wychowanie przez prace w ogrodach i ścieżkach zmysłów


Lokalizacja

1. Zespół Szkół Podstawowo — Gimnazjalnych nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. Orląt Lwowskich ul. Tadeusza „Bora” Komorowskiego 7, nr działki 443 obręb 116. (Osiedle Zawada)
2. Szkoła Podstawowa nr 21 z oddziałami integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II ul. Rokitniańczyków 26, (Osiedle Wojska Polskiego).
3. Dom Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155 - odział żeński, nr działki 193/6 w obrębie 110 (Osiedle Nawojowska)
4. Dom Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159  - odział męski, nr działki 239/5 (Osiedle Nawojowska)
5. Miejskie Przedszkole nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Montessori ul. Nawojowska 9, nr działki 14/7 w obrębie 72 (Osiedle Milenium)
6. Zespół Szkół nr 5- Specjalnych ul. Magazynowa 6, nr działki 215/216 (Osiedle Gorzków)

Skrócony opis projektu

Stworzenie 6 ogólnodostępnych ogrodów i ścieżek zmysłów dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych przy: Domach Pomocy Społecznej na os. Nawojowska, Zespole Szkół nr 2 w Zawadzie, SP nr 21 na os. Wojska Polskiego, Przedszkolu nr 14 na os. Nawojowska oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 5 na os. Gorzków. Ogrody sensoryczne umożliwią bezpośredni kontakt z przyrodą i wychowanie przez pracę.

Opis projektu

Zadanie dotyczy stworzenia przy placówkach oświatowych oraz pomocy społecznej mieszczących się na terenie dzielnicy 3 ogrodów i ścieżek zmysłu (dotknij, poczuj, rozpoznaj) dostosowanych do potrzeb dzieci, młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych. Użytkownicy ścieżki przechodząc gołą stopą, będą poznawać urozmaicone doznania dotykowe gdyż każdy element wypełniony będzie innym materiałem np. szyszki świerkowe, szyszki sosnowe, kora, piasek, otoczaki, kłody itp. Powstanie także specjalnych podwyższonych stołów przeznaczonych dla osób poruszających się na wózkach umożliwi bezpośredni kontakt z uprawianymi roślinami jak: warzywa, krzewy ozdobne, owocowe, zioła, przyprawy. W skład projektu wejdą także pracownie ogrodniczo-gospodarcze: poliwęglanowe szklarnie małe, duże, z akcesoriami, ogrodniczymi, dostosowane do placówek biorących udział w projekcie. Będą spełniały wymiar nadzoru nad ogrodami, ścieżkami zmysłu: sadzenie, podlewanie, nawożenie, dbanie o czystość itp... w ramach wychowania przez prace, oraz promocji Nowego Sącza miasta kwiatów i zieleni wśród społeczności lokalnej (powrót do tradycji, podnoszenie stanu estetycznego miasta, dbałość o otoczenie i czystość oraz pobudzenie wśród mieszkańców inicjatyw w tworzeniu nowego wizerunku sztuki ogrodowej miasta). Ogólnodostępne ogrody, ścieżki zmysłów czynne będą od Poniedziałku do Piątku w godzinach 7:00 do 16:00.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem jest powstanie ogrodów i pierwszych ścieżek sensorycznych na terenie miasta. Problem, który porusza projekt to: zwiększająca się tendencja uzależnienia od świata wirtualnego dzieci, młodzieży a także osób dorosłych (gry, filmy, muzyka, itd..) wśród osób pełnosprawnych a także niepełnosprawnych. Dlatego propagowanie wizji ogrodów, ścieżek zmysłu wśród mieszkańców dzielnicy 3, przyczyni się do podniesienia świadomości z zakresu wykorzystywania ogrodnictwa w terapii, edukacji, wychowania przez prace na rzecz Nowego Sącza miasta kwiatów i zieleni (tereny zielone przy jednostkach organizacyjnych). Przy realizacji projektu współpracować będą placówki publiczne, które oprócz nadzoru nad majątkiem - ogrody, ścieżki, szklarnie itp.. włączą się w akcję „Pola Nadziei” dla Sadeckiego Hospicjum oraz promocję ogrodnictwa jako formy terapii, edukacji, wychowania. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za miasto w którym żyjemy bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy stopień niepełnosprawności.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie ogrodu i ścieżki sensorycznej na terenie Zespółu Szkół Podstawowo — Gimnazjalnych nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. Orląt Lwowskich ul. Tadeusza „Bora” Komorowskiego 750 000 zł
2Wykonanie ogrodu i ścieżki sensorycznej na terenie Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Rokitniańczyków 26 50 000 zł
3Wykonanie ogrodu i ścieżki zmysłów na terenie Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155 (dla kobiet) 40 000 zł
4Wykonanie ogrodu i ścieżki zmysłów na terenie Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 159 - (dla mężczyzn)40 000 zł
5Wykonanie ogrodu i ścieżki sensorycznej na terenie Miejskiego Przedszkola nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Montessori ul. Nawojowska 9 35 000 zł
6Wykonanie ogrodu i ścieżki zmysłów na terenie Zespół Szkół nr 5 - Specjalnych ul. Magazynowa 6 185 000 zł
Łącznie: 400 000 zł

Stanowisko Zespołu Weryfikującego pozytywne. Zadanie przyjęte pod głosowanie.