projekt nr 33

33. Sądecki outdoor fitness


Lokalizacja

Plac Stara Sandecja przy Al. Wolności  lub teren Pumptracku

Skrócony opis projektu

Organizacja cotygodniowych zajęć grupowych z instruktorem fitness dla mieszkańców Nowego Sącza. Zajęcia odbywać się będą w każdą sobotę w okresie czerwiec-sierpień na świeżym powietrzu na terenie miasta.

Opis projektu

Projekt przewiduje zorganizowanie cotygodniowych zajęć z zakresu kultury fizycznej dla mieszkańców Nowego Sącza. Zajęcia te będą obejmować ćwiczenia fitness. Prowadzone będą pod okiem wykwalifikowanego instruktora, posiadającego uprawnienia do prowadzenia tego typu zajęć. Zajęcia odbywać się będą w każdą sobotę rano od początku czerwca do końca sierpnia 2019 r. na świeżym powietrzu na terenie miasta.  Z zajęć będą mogli skorzystać wszyscy chętni mieszkańcy Nowego Sącza i tym samym zwiększyć swoją aktywność fizyczną oraz poprawić kondycję i wydolność organizmu. Rozległe tereny zielone, na których zajęcia byłyby zorganizowane dają możliwość rozłożenia na trawie mat do ćwiczeń i cieszenia się aktywnością na świeżym powietrzu nawet dużej grupy osób jednocześnie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem realizacji zadania jest zmotywowanie mieszkańców miasta Nowego Sącza do większej aktywności fizycznej oraz zwiększenie świadomości społecznej co do tego jak ważna jest codzienna dawka ruchu. Istotą akcji jest umożliwienie mieszkańcom wolnego wstępu na zajęcia fitness. W krajach wysoko rozwiniętych zwraca się coraz większą uwagę na problem zbyt małej aktywności fizycznej, której następstwem jest wiele chorób. Zorganizowanie akcji jest wyjściem naprzeciw zwalczaniu stresu i chorób cywilizacyjnych poprzez ruch. Jako że aktywność fizyczna przekłada się na podwyższenie nastroju, proponowany projekt aktywizacji mieszkańców jest działaniem zmierzającym do zwiększenia zadowolenia z życia i satysfakcji z podjęcia nowego wyzwania. W zajęciach będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy, bez względu na wiek o ile ich lekarz nie wykluczy takiej możliwości.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wynagrodzenie instruktora 14 dni x 2 godz x 100zł 2 800 zł
2Zakup głośnika mobilnego, mikrofonu i statywu3 000 zł
Łącznie: 5 800 zł

Stanowisko Zespołu Weryfikującego pozytywne. Zadanie przyjęte pod głosowanie.