projekt nr 35

35. Wakacyjne kino pod gwiazdami


Lokalizacja

Plac Stara Sandecja przy Al. Wolności lub Płyta Sądeckiego Rynku

Skrócony opis projektu

Organizacja dla mieszkańców Nowego Sącza 4 seansów filmowych w plenerze w okresie lipiec – sierpień.  Filmy będą wyświetlane na specjalnym ekranie projekcyjnym w piątki po zmroku, a mieszkańcy będą mogli skorzystać z leżaków by w pełni zrelaksować się podczas seansu.

Opis projektu

Projekt zakłada zorganizowanie dla mieszkańców Nowego Sącza w okresie wakacyjnym 4 seansów filmowych w plenerze. Seanse odbędą się w lipcu i sierpniu, co drugi piątek, po zmroku. Filmy będą wyświetlane na specjalnym ekranie projekcyjnym, a całe zaplecze zapewni wyspecjalizowana firma. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z leżaków by w pełni zrelaksować się podczas seansu.
Ideą jaka przyświeca projektowi jest integracja mieszkańców Nowego Sącza oraz dostarczenie im opcji rozrywki i rekreacji bez konieczności opuszczania terenu miasta. Zadanie powinno być zrealizowane we współpracy z wyspecjalizowaną firmą odpowiedzialną za wyświetlenie filmów przy użyciu odpowiedniego sprzętu projekcyjnego, zapewniającą odpowiednie oświetlenie, nagłośnienie oraz zagospodarowanie przestrzeni kina plenerowego w taki sposób, aby mieszkańcy mogli wygodnie i atrakcyjnie spędzić czas seansów.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem zorganizowania kina plenerowego jest integracja mieszkańców i zapewnienie im nieodpłatnej formy rozrywki oraz stworzenie nowej możliwości spędzania czasu wolnego. Ten cykl wydarzeń umożliwi mieszkańcom dostęp do kultury z legalnego źródła bez potrzeby zakupu biletu do kina. Beneficjentami projektu będą wszyscy mieszkańcy niezależnie od wieku. Szczególnie zainteresowaną grupą odbiorców mogą być osoby niezamożne, które nie mając możliwości wyjazdu, spędzają wakacje w mieście. Teren plenerowego kina stanie się miejscem spotkań i umożliwi wspólne oglądanie filmów całym rodzinom, grupom znajomych czy też osobom indywidualnym. Projekt pozytywnie wpłynie na postrzeganie Nowego Sącza jako miejsca atrakcyjnego z punktu widzenia spędzania wakacji w mieście oraz będzie również swego rodzaju promocją kina i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wynajem ekranu projekcyjnego 6m x 3,5m (4 dni)4 920 zł
2Wynajem projektora multimedialnego (4 dni)20 664 zł
3Usługa nagłośnienia (4 dni)9 840 zł
4Wynajem odtwarzacz DVD/komputera (4 dni)2 214 zł
5Usługa projekcji filmu wraz z licencją do publicznego odtworzenia (4 dni)9 840 zł
6Wynajem okablowania i agregatu (4 dni)3 936 zł
7Obsługa techn. (montaż, demontaż) (4 dni)7 380 zł
8Transport osobowy i dostawczy(4 dni)1 230 zł
9Wynajem leżaków z transportem i obsługą (300 sztuk) (4 dni)12 792 zł
10Ochrona i inne (4 dni)4 920 zł
Łącznie: 77 736 zł

Stanowisko Zespołu Weryfikującego pozytywne. Zadanie przyjęte pod głosowanie.